• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Juridisk bistand

Et vellykket prosjekt er tuftet på at det ligger gode avtaler i bunnen som blir fulgt opp underveis i gjennomførings- og reklamasjonsperioden. WSP har jurister og advokater som kan hjelpe deg i alle prosjektets faser.

 

Det er mye juss knyttet til prosjektarbeid, og særlig innenfor eiendom, bygg og anlegg er det mye lov- og regelverk som legger føringer på prosjektgjennomføringen. En skal vite hva man gjør når man inngår avtaler og kontrakter, og et prosjekt kan i visse tilfeller stå og falle på den riktige anskaffelsen. Endringer i prosjektgjennomføringen skal håndteres på en god måte, og eventuelle konflikter likeså. Det gir trygghet å ha en jurist med på laget!

WSP tilbyr

Vi har advokater og jurister med erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Vi kan hjelpe deg med juridiske tjenester innenfor eiendom, bygg og anlegg. 

Anskaffelser
Enten du er en privat eller offentlig aktør kan vi hjelpe deg med hele eller deler av anskaffelsesprosessen.

Kontrakter
Uansett hvilken type kontrakt du trenger kan vi hjelpe deg med å sikre at du får den som best oppfyller dine behov.

Vi kjenner lov- og regelverk knyttet til kjøp og salg av eiendom, eiendomsutvikling, reguleringsplaner og byggesaksbehandling.  Våre advokater og jurister har bred erfaring med rådgivning, konflikthåndtering og klagesaksbehandling. Vi holder også kurs og foredrag.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat!

 

Kontakt:

Kari-Elisabeth Skotnes
Kari-Elisabeth Skotnes Advokat