• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Anskaffelser

Det kan være store verdier som står på spill i en anskaffelsesprosess. WSP gir deg den støtten du trenger, i hele eller deler av prosessen.

 

Noen anskaffelsesprosesser er store og komplekse, mens andre er av mindre omfang. Felles for dem er at behov må kartlegges, regelverk følges og det stilles ofte store krav til dokumentasjon.

En anskaffelse byr på både muligheter og risikoer, og ofte står store verdier på spill. I noen tilfeller står og faller et prosjekts suksess på den riktige anskaffelsen, og anskaffelse av ressurser og kompetanse som er avgjørende for å nå prosjektets mål skal derfor ikke tas lett på.

WSP tilbyr

Vi har fagspesialister og jurister med bred erfaring fra anskaffelser både i privat og offentlig sektor og som er opptatt av å sikre kvalitet i alle deler av anskaffelsesprosessen.

Vi hjelper deg med alt fra å utvikle en anskaffelsesstrategi til å avslutte kontrakter og følge opp reklamasjoner. Våre jurister kan bistå ved behandling av saker i klagenemda for offentlige anskaffelser og domstolsapparatet. Vi gir råd om ulike kontraktmodeller, hjelper deg med kvalitetssikring og holder kurs.

Vi kjenner de praktiske utfordringene både fra kunde- og leverandørsiden, samt forutsetningene for å få på plass velbalanserte avtaler. Enten du trenger støtte til hele eller deler av anskaffelsesprosessen, er vårt mål å sikre at du sitter igjen med det produktet og den kontrakten som best ivaretar dine behov.

Offentlige anskaffelser

WSP kan bistå virksomheter i offentlig sektor med å inngå gode kontrakter som både dekker det reelle behovet og overholder de formelle kravene i lov om offentlige anskaffelser.

Vi kan bistå deg som er anskaffelsesansvarlig med utvalgte tjenester som å etablere anskaffelsesstrategi, gjennomføre konkurranser i henhold til det offentlige anskaffelsesregelverket og utarbeide og inngå rammeavtaler. Vi kan også stille med et tverrfaglig team og ta ansvar for hele anskaffelsesprosessen i nært samarbeid med deg. Vi skreddersyr og holder også kurs i lov om offentlige anskaffelser.

Vi kan også gi råd og støtte i

  • behandling av klagesaker
  • begjæring om offentlig innsyn
 

Kontakt:

Kari-Elisabeth Skotnes
Kari-Elisabeth Skotnes Advokat