• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Byggeledelse

God byggeledelse er en forutsetning for å lykkes med et byggeprosjekt. Byggelederen følger opp og ivaretar byggherrens interesser på bygge- og anleggsplassen, og sikrer kontroll over kvalitet, kostnad og fremdrift i gjennomføringen. WSPs erfarne byggeledere har kompetansen, rutinene og verktøyene som skal til for at du lykkes med ditt byggeprosjekt.

 

Byggelederen representerer byggherren i gjennomføringsfasen på byggeplassen, og er den som kontrollerer at entreprenørene leverer i henhold til kontrakt og med riktig kvalitet. Byggelederen følger også opp økonomien og fremdriften i gjennomføringsfasen.

Byggelederen kommer ofte inn i prosjektet når det meste av prosjekteringen er utført og kontrahering av entreprenørene står for tur. Rollen og oppgavene varierer med entrepriseform, prosjektets størrelse og kompleksitet, samt de øvrige aktørers mandater.

WSP tilbyr

Vi har rutinerte byggeledere med erfaring fra både offentlig og privat sektor, fra mindre, enkeltstående byggeprosjekter til store bygg- og anleggsprosjekter og samferdselsprosjekter. Våre byggeledere har kompetansen, rutinene og verktøyene som skaper trygghet i gjennomføringen av ditt prosjekt, uansett hvilken sektor du tilhører.

Våre byggeledere er genuint opptatt av å sikre et best mulig samspill mellom aktørene, slik at byggeprosjektet gjennomføres i henhold til avtalt tid og pris. Vi leder byggemøter, håndterer endringer, følger opp tekniske avklaringer og sikrer god kontakt med relevante myndigheter hele veien.

I tillegg tilbyr vi en rekke relaterte spesialisttjenester:

Som SHA-kooordinator følger vi opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen. Vi kan ta ansvar for prosjektøkonomi og kan stille med controller, uavhengig kontrollerende, og vi kan utføre risikovurderinger og gi råd i valg av entrepriseform. Vi har solid kompetanse innen tverrfaglige tekniske tjenester, som er en forutsetning for at de ulike tekniske systemene i bygget fungerer når bygget skal tas i bruk. Vi kan også bistå med sluttoppgjør mot entreprenør og komplett sluttdokumentasjon (FDV).

Vi kan også skreddersy kurs i byggeledelse, helse, miljø og sikkerhet (SHA), prosjektøkonomi, fremdriftsstyring og kontraktsoppfølging.

Uansett hva du trenger hjelp til, er våre byggeledere opptatt av å skape verdi for deg og ditt prosjekt.

Ta kontakt med oss for en uformell prat!

 

Kontakt:

Einar Halvorsen
Einar Halvorsen Prosjektleder