• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Fremdriftsstyring

God fremdriftsstyring er en forutsetning for å lykkes med et prosjekt. Det handler om å tidsplanlegge prosjektet og deretter følge opp og styre fremdriften i prosjektet periodisk. Du trenger gode rutiner og verktøy for å styre og kontrollere utviklingen av fremdriften i prosjektet.

 

Formålet med fremdriftsplanlegging er å få oversikt over alle leveransene i prosjektet og hvordan aktiviteter, milepæler og faser avhenger av hverandre. Fremdriftsplanleggingen skal også gi deg oversikt over hvilke ressurspersoner du trenger for å gjennomføre aktivitetene.

Fremdriftsstyring handler om å innhente og rapportere fremdrift på aktiviteter, identifisere slakk og kritisk vei, samt å styre usikkerheten i planleggingen.

WSP tilbyr

Våre spesialister kan hjelpe deg med å planlegge og sikre god fremdrift i alle faser av et prosjekt. Vi kan ta rollen som planlegger eller fremdriftsstyrer over lengre tid, som en fast del av prosjektledelsesteamet, eller vi kan hjelpe deg med en spesifikk analyse. Vi kan også bidra med å etablere rutiner for god fremdriftsstyring i alle typer prosjekter. 

Vi kan også planlegge og følge opp prosjekter:

  • hvor LEAN-prinsippene om å lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi med minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring, bakes inn i tidsplanen.  Dette kan vi blant annet gjøre gjennom å benytte bakover-planlegging og taktplanlegging. Les mer om våre LEAN-tjenester.
  • gjennom bruk av blant annet product backlog, sprinter, burndown-diagrammer i Scrum-metoden. Flere av WSPs konsulenter har Scrum Master-sertifisering.
 

Kontakt:

John Olav Midtlyng
John Olav Midtlyng Senior Prosjektleder IKT