• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS/SHA)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om systematisk planlegging, oppfølging og forbedring av oppgaver ut fra en risikobasert tilnæring. Målet er det samme enten det foregår i virksomheter eller i prosjekter: At arbeidstakerne opplever trivsel på arbeidsplassen, og at driften gir minst mulig påvirkning på omgivelsene. Samtidig skal alle krav i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen tilfredsstilles.

 

Det kreves gode rutiner og hensiktsmessige verktøy for å ha kontroll på krav, og innfrielse av disse. Dette gjelder både i virksomheter og i prosjekter. Et styringssystem kan benyttes for å dokumentere dette arbeidet. Systemet kan utvikles, implementeres og videreutvikles i tråd med kravene i internkonrollforskriften ved bruk av for eksempel OHSAS 18001 eller ISO 14001.

Er du byggherre, skal du i tillegg tilfredsstille kravene i byggherreforskriften gjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Dette skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt for alle som jobber på skriftende bygg- og anleggsplasser.

WSP tilbyr

Våre spesialister kan hjelpe deg med å etablere internkontrollsystem i virksomheten generelt, eller i et spesifikt prosjekt. Vi kan ha ulike roller, som HMS-leder, koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU). Vi har oppdrag i mange ulike bransjer hvor vi jobber med både små og store virksomheter.

I de siste årene har flere av våre spesialister vært utleid som HMS-leder, SHA-rådgiver, KP og KU i store prosjekter innen bygg, anlegg og samferdsel. I disse prosjektene har vi bistått med etablering av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), entreprenørens plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-plan) og oppfølging av sikkerhets- og miljøarbeidet i prosjektgjennomføring. Vi har også utført revisjoner med fokus på HMS, og bistått med planlegging og utførelse av beredskapsøvelser.

Vi kan ha rollen som prosjektleder og hjelpe med å utvikle og implementere det rette internkontrollsystemet slik at det blir effektivt og brukervennlig. Vi har lang erfaring med å bygge opp systemer med påfølgende implementering, men også med å integrere systemer i en virksomhet. I dette arbeidet har vi utviklet vår egen verktøykasse med maler og sjekklister.

I tillegg kan vi skreddersy en rekke kurs innen HMS, SHA og ytre miljø.
Vi har spesialister som er sertifiserte revisjonsledere, prosjektledere og ledere av risikoanalyser.

 

Kontakt:

Elisabeth Lægdheim
Elisabeth Lægdheim Prosjektleder