• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Interessentanalyse

Du må vite hvem interessentene er og hvilke behov de har for å klare å ivareta dem. En interessentanalyse gir deg informasjonen du trenger.

 

Hvis du vil sikre en god prosjektgjennomføring er du nødt til å ta hensyn til de som har interesse i prosjektet. Når du vet hvem prosjektet må forholde seg til, er det lettere å legge til rette for god samhandling og at de som berøres av prosjektet får den informasjonen de trenger. Det er også slik at interessentenes rolle i prosjektet kan endres underveis. Har du kontroll på hvem interessentene er og en plan for hvordan du skal håndtere dem, reduseres risikoen i prosjektet og resultatet blir bedre.

For å få oversikten du trenger, bør du lage en interessentanalyse. Denne gir svar på hvem som berøres av prosjektet, hvilke roller de har, hvilke behov de har og om de utgjør en risiko eller ressurs for prosjektet. I de aller fleste prosjekter må man forholde seg til flere interessentgrupper, både interne i prosjektet og eksterne. Interessentgrupper internt i prosjektet kan være ansatte i virksomheten eller ulike leverandører som entreprenører, rådgivere og arkitekter. Interessentgrupper eksternt i prosjektet kan være lokale myndigheter, organisasjoner og naboer.

Interessentanalysen består av tre trinn:

  • Identifisere og kartlegge eksterne og interne aktører. Her er målet å finne ut hvem prosjektet må forholde seg til av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner.
  • Analysere roller, preferanser, krav, behov og forventninger, kompetanse og motivasjon. Her er målet å avdekke interessentenes behov og interesser, og hvilken innflytelse har de på prosjektet.
  • Utvikle en eller flere strategier som skal være utgangspunkt for blant annet konkrete kommunikasjonsplaner.

WSP tilbyr

Vi kan hjelpe deg med en enkeltstående interessentanalyse, eller en analyse av en større pågående prosess. Vi stiller også gjerne som rådgiver dersom du ønsker å utføre oppgaven selv. Vi har metoder og verktøy som kan tilpasses behovene i ditt prosjekt.
Vi har lang erfaring med å gjennomføre interessentanalyser for store og komplekse prosjekter, men også for prosjekter og prosesser av mindre omfang.

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat!

 

Kontakt:

Per Christian Randgaard
Per Christian Randgaard Region direktør