• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Kostnadsstyring

God og effektiv kostnadsstyring er en forutsetning for å gjennomføre et vellykket prosjekt og gjør at du kan fatte gode beslutninger underveis, rapportere riktig til enhver tid og ha kontroll på kostnadsramme og resultatmål. WSP kan ta ansvar for kostnadsstyringen i ditt prosjekt eller løse enkeltstående oppgaver.

 

Kostnadsstyring handler blant annet om å holde oversikt over prosjektets utvikling i forhold til gjeldende budsjetter, og å identifisere avvik og potensielle prosjektendringer.

Det er bare gjennom gode systemer og rutiner for kostnadsstyring i prosjektet at du har mulighet til å avdekke avvik og iverksette korrektive tiltak dersom prosjektløpet ikke går helt etter planen.

WSP tilbyr

Vi har erfarne prosjektledere og økonomer som kan ta ansvar for kostnadsstyringen i ditt prosjekt som en fast del av prosjektteamet, eller bistå med å etablere gode rutiner for kostnadsstyring. Vi kan også løse spesifikke oppgaver som usikkerhetsanalyser, analyse av livssykluskostnader, støtte til å opprette og rapportere på budsjett, og hjelp til å etablere kostnadsestimater og rutiner for fakturering og bokføring. Vi kan også bistå i valg av systemer og verktøy.

Vi behersker de fleste verktøy og metoder som benyttes på markedet og har i tillegg utviklet egne metoder som har vist seg å være effektive både i små og store prosjekter.

 

Kontakt:

Henriette Frafjord Berntsen
Henriette Frafjord Berntsen Gruppeleder