• LinkedIn
 • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsledelse i prosjekt og virksomhet

Kvalitetsstyring og –ledelse handler om god planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av prosjekter eller i virksomheter. Målet er alltid det samme – nemlig å oppnå økt kundeverdi, lønnsomhet og kontinuerlig forbedring. WSP kan hjelpe deg med å løfte kvaliteten i en prosess, et prosjekt eller i virksomheten generelt.

 

WSP hjelper deg å utvikle, implementere og revitalisere integrerte prosjekt- og virksomhetsstyringssystemer. Vi har spisskompetanse på ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljø), ISO 45001(Arbeidsmiljø og sikkerhet), ISO 31000 (risikostyring) og har god oversikt over myndighetskrav. EFQM-modellen kan brukes til ytterligere kvalitetsforbedringer. Våre rådgivere/prosjektledere fokuserer på utvikling av kultur og organisasjon så vel som systemer.

WSP fokuserer på LEAN i prosessmodellering og verdistrømsanalyser, interessentstyring, kundetilfredshet, ledelses- og medarbeiderengasjement, risikostyring, og verktøy som beskriver beste praksis, samt avvikshåndtering og revisjoner. Resultatet for kunden er effektivisering, økt medarbeidertilfredshet, økt kundetilfredshet, bedre miljøprestasjoner, mer robust og forutsigbar drift og økt lønnsomhet. 

WSP tilbyr

Våre spesialister kan hjelpe deg i en spesifikk prosess, i et prosjekt eller i virksomheten generelt. Vi kan påta oss ulike roller som prosjektleder, kvalitetsleder, kvalitetsrådgiver og prosessveileder. Vi kan gjennomføre risikoanalyser og revisjoner, også hos dine kontraktspartnere. Vi er uavhengig av software-løsning, og kan hjelpe med til med valg.

WSP skreddersyr kurs innen kvalitetsledelse, risikostyring, HMS og miljø. WSP arrangerer åpne og bedriftstilpassede kurs i implementering av 2015-utgaven av ledelsesstandardene. Vi har spesialister som er sertifiserte revisjonsledere, prosjektledere og risikoledere, samt godkjent for evaluering i henhold til EFQM-modellen.

Vi jobber med kvalitetsstyring for store kunder i mange ulike bransjer. Flere av våre spesialister har vært utleid som kvalitetsledere og kvalitetsrådgivere i store prosjekter innen bygg, anlegg, samferdsel, industri, olje/gass og kommuner og statlige selskaper.

Ta kontakt med oss for en uformell prat!

 

Utvalgte virksomhetsreferanser:

 • Birkenes Kommune
 • Statens Kartverk
 • Trondheim Kulde AS
 • Stjørdal Kommune
 • Tydal kommunale energiverk
 • NTNU
 • Trondheim Kommune
 • LBO-arkitekter AS
 • Toyota Norge
 • Sensorlink AS
 • Kjeldsberg eiendom
 • Devico AS
 • Medicus AS
 • Q-Free AS
 • Basale AS
 • Skanska AS
 • Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus AS
 • Resman AS
 • Trondheim Kulde
 • Norsk Protein AS 


 • Norservice konsern
 • SIFA AS
 • Toyota Norge
 • AtB
 • Overhalla Sementvare AS
 • Pierre Robert Group
 • Primahus
 • Villaservice AS
 • Powel AS
 • Optoplan AS

Kvalitetsstyring i mange større prosjekter hos:

 • Statkraft
 • Jernbaneverket
 • Statens Vegvesen
 • Statoil
 • Undervisningsbygg
 • Forsvarsbygg
 • Oslo Havn
 

Kontakt:

Elisabeth Lægdheim
Elisabeth Lægdheim Prosjektleder