• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Miljøstyring

Samfunnet, kunder og markedet forventer i stadig større grad at bedrifter tar ansvar for miljøet. Det holder ikke lenger med fagre ord på nettsider og i årsrapporter – det kreves handling og dokumentasjon for at arbeidet skal være troverdig.

 

I dag kan miljøarbeid være et konkurransefortrinn for bedrifter – i morgen kan det være et krav. Det gjelder å følge med og tilpasse seg den nye virkeligheten. Miljømessige hensyn, teknologi og systemer skal integreres i prosjekter og den daglige driften, men også holdninger er viktig.

WSP tilbyr

Vi tilbyr prosjekt- og prosessledelse av store og små miljøprosjekter. Enkeltrådgivere, konsulenter, eller et sammensatt team hvis det er det beste for ditt prosjekt. Vi kan lede lengre utviklingsprosesser, eller korte enkeltoppdrag,

Våre fagspesialister har lang erfaring med å bygge opp miljøstyringssystemer som kan lede frem til miljøsertifisering som blant annet ISO 14001 og Miljøfyrtårn. Vi kan også bistå med revisjoner, utarbeide miljøstrategier eller være miljørådgiver i prosjekt.

Vi har rådgivere i bygg- og anleggsbransjen som kan vurdere miljørisikoen i et prosjekt, og utarbeide og implementere en miljøstrategi eller miljøoppfølgingsplaner. Vi kan hjelpe dere med å få et bygg BREEAM-sertifisert, og vi har flere BREEAM-NOR revisorer og rådgivende ingeniører på miljø (RIM). 

Vi tilbyr også en rekke kurs på området som skreddersys den enkelte kunde.

WSP selv er sertifisert i henhold til ISO 14001 og Miljøfyrtårn.

 

Kontakt:

Ola Moa Gausen
Ola Moa Gausen Prosjektleder