• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Profesjonell prosjektledelse

Prosjektlederne i WSP er opptatt av at prosjektet skal skape verdi for deg. Et helhetlig fokus på prosjektets ulike faser øker ikke bare effektiviteten og tryggheten i prosjektet. Det påvirker også verdien du som oppdragsgiver sitter igjen med.

Bullet Prosjektledelse fra A til Å
Bullet Prosjektledelse i utvalgte deler av prosjektet
 
 

Det bør stilles store krav til menneskene som skal utvikle og gjennomføre et prosjekt. Uavhengig av størrelse og kompleksitet skal prosjektet ledes gjennom ulike faser: idé- og konseptutvikling i tidlig fase, planlegging og design, og deretter gjennomføring.

Hver fase og del-prosess krever spesialistkompetanse, for eksempel knyttet til helse, miljø og sikkerhet, eller økonomi og risikostyring. Ofte er det svært mange involverte aktører og leverandører med på samme eller utvalgte deler av prosessen. Samspillet må fungere optimalt for at framdriften skal opprettholdes. Samtidig skal prosjektet forholde seg til berørte interessenter som nabolag og myndigheter på riktig måte.

Prosjektet skal rapportere og dokumentere, sørge for at kritiske beslutninger tas til riktig tid, holde budsjett og levere i henhold til målene som er satt. Mye kan gå galt mange steder underveis i prosjektløpet.

Sett prosjektledelsen ut til en profesjonell aktør, få trygghet og effektivitet på kjøpet, og fokuser egne ressurser på andre deler av virksomheten!

WSP tilbyr

Vi kan ta et helhetlig ansvar for prosjektet ditt og lede det fra start til slutt. Ved å være involvert helt fra starten, skaper vi best verdi for deg. Da kan vi sikre at den mest hensiktsmessige gjennomføringsmodellen velges, og at budsjett og framdriftsplan er realistiske fra starten av, slik at grunnlaget for gjennomføringen blir best mulig og at målene for prosjektet nås, og at det leveres på tid og til budsjett.

Vår erfaring, kapasitet og kompetanse gir deg trygghet, effektivitet og en prosjektgjennomføring som tar utgangspunkt i dine behov og forutsetninger. Fordi vi har spesialistkompetanse på alle faser i prosjektløpet kan vi skreddersy et team som sikrer at prosjektet kommer i mål til avtalt tid og til avtalt pris, og at alle berørte parter får riktig oppfølging underveis. Vi kan stille med en komplett prosjektorganisasjon, eller med enkeltstående funksjoner som inngår i prosjektorganisasjonen.

Våre profesjonelle prosjektledere jobber ut fra bestepraksis i bransjen og tar med seg WSPs egen prosjektmodell inn i prosjektet. Den bygger på lang erfaring og oppdatert kunnskap om prosjektledelse. Samtidig vet vi at hvert prosjekt er unikt og har sine spesielle forutsetninger, mål og prioriteringer. Vår erfaring er derfor at man ikke skal gjennomføre alle prosjekter etter samme mal. Derfor foreslår vi en gjennomføringsmodell utfra det som gjelder i det enkelte tilfellet for best mulig å oppnå prosjektets mål.

I dag bistår vi offentlige og private kunder i alt fra små og enkle byggeprosjekter til store, komplekse infrastrukturprosjekter. Våre kunder tilhører i stor grad bransjer som bygg og eiendom og samferdsel, men vi leder også en rekke prosjekter innen energi og anlegg, industri og helse og omsorg.

Intet prosjekt for lite, intet for stort. Fokus på helhet skaper verdi for deg! Ta kontakt med oss for en uformell prat!

 

Kontakt:

Per Christian Randgaard
Per Christian Randgaard Region direktør