• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Prosjekteringsledelse

Å lede prosjekteringsprosessen innebærer å styre riktig informasjon, til riktig person, til riktig tid og med rett kvalitet. Hånd i hånd med informasjonslogistikken i prosjektet følger ansvaret for å styre beslutninger som en av de viktigste innsatsfaktor i prosessen.

 

En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap. Et velfungerende prosjekteringsteam har de beste forutsetninger for å tilfredstille byggherren og brukernes krav og forventninger, samtidig som man forholder seg til prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Prosjekteringsleder har et utvidet ansvar for også å sikre at myndigheter er informert, samt at prosjekteringen skjer i henhold til lover og forskrifter. Prosjekteringsledere fungerer også som et viktig bindeledd mellom prosjektering, anskaffelser og entreprenører.

WSP tilbyr

Våre erfarne prosjekteringsledere og spesialister kan bidra i hele prosjekterings-prosessen fra idé til ferdigstillelse og overlevering av prosjektet. Vi tilbyr blant annet rene prosjekteringsledere, spesialister på usikkerhets- og kostnadsstyring, samt LEAN-prosjektering og produksjon.

Vi kan fylle ulike roller i prosessen, for eksempel SHA-ansvarlig, koordinerende for prosjektering (KP) og utførelse (KU), og ansvarlig søker. Vi har også rådgivere innen ulike fagfelt, kvalitetssikrere og kursholdere. Dette gjør oss i stand til å sette sammen tverrfaglige team der tekniske, merkantile og juridiske ressurser er involvert og koordinert.

 

Kontakt:

Lars Christian Karlsen
Lars Christian Karlsen Prosjektleder