• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Usikkerhetsanalyse

Analyse av usikkerhet i kostnader, fremdriftsplaner, lønnsomhet, totaløkonomi og nytteverdi er sentrale prosesser innen prosjektplanlegging og – oppfølging. Målet er å skape et realistisk beslutningsunderlag og klargjøre de styringsmessige utfordringer som prosjektet vil stå overfor.

 

WSP har gjennomført usikkerhetsanalyser i en rekke store og små prosjekter innen bygg og anlegg, samferdsel og prosjektutvikling generelt.

Usikkerhetsanalysen inngår som en del av WSPs metoder og verktøy for usikkerhetsstyring. Det omfatter identifikasjon, analyse og beskrivelse av relevant usikkerhet i prosjektet. Prosjektets usikkerhet kan omfatte både risikoeksponering med mulig negativ innvirkning, men også positive muligheter og oppsider.

Verktøy velges ut fra behov i det aktuelle prosjektet. All relevant usikkerhet i et prosjekt settes inn i en styringssammenheng, og proaktiv styring er hovedfokus. Prosjektets usikkerhet kommuniseres ved hjelp av standardiserte grafiske bilder som viser størrelse og rangering av prosjektets usikkerhetsforhold – både risikoeksponering og positive muligheter.

Usikkerhetsanalyser er basert på et anerkjent metodisk grunnlag, og er en standardisert prosess:

  • Mål - Definere prosjektets mål og rammebetingelser.
  • Identifikasjon - Identifisere relevant usikkerhet i prosjektet, dvs. usikkerhet som kan påvirke prosjektets mål.
  • Analyse - For hvert usikkerhetsforhold, analysere konsekvenser mht. innvirkning på prosjektets mål. Prosjektkonsekvenser omfatter innvirkning på prosjektets kostnader, tidsplaner, fremdrift, totaløkonomi, lønnsomhet eller evt. nytteverdi.
  • Klassifisering - Klassifisere usikkerhetsforhold mht. styrbarhet. I hvilken grad påvirker prosjektet gjennom proaktive tiltak usikkerhetsforholdene i ønsket retning? Rangere usikkerhetsforholdene mht. viktighet.
  • Kommunikasjon - Kommunisere prosjektets usikkerhet til interessenter og beslutningstakere. Etablere "10-på-topp" -liste over de viktigste usikkerhetsforholdene sett fra et styringssynspunkt.
 

Kontakt:

Steinar Nilsen
Steinar Nilsen Prosjektleder