• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Usikkerhetsstyring

Prosjektets usikkerhet omfatter både risiko og muligheter, og kan påvirkes direkte eller indirekte. Målet med usikkerhetsstyring er å redusere prosjektets risikoeksponering, og å øke muligheten for å realisere positive muligheter. Usikkerhetsstyring omfatter også analyse og styring av usikkerhet i prosjektporteføljer.

 

WSP tilbyr

Vi har erfarne spesialister fra en rekke prosjekter og bransjer. De hjelper deg med å optimalisere måloppnåelsen i ditt prosjekt gjennom effektiv usikkerhetsstyring.

Vi kan hjelpe deg med analyser og usikkerhetsstyring i alle faser av ditt prosjekt, gjennom å integrere usikkerhetsstyring som en sentral del av prosjektets styringsregime. Vi bistår også med porteføljestyring.

Vi kan særlig hjelpe deg med usikkerhet i investeringskostnader, fremdriftsplaner, kvalitet, totaløkonomi, ytre miljø og sikkerhet. Vi gjennomfører også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse).

 

Kontakt:

Steinar Nilsen
Steinar Nilsen Prosjektleder