• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Inwestycje mieszkaniowe

Nowe lub modernizowane obiekty mieszkaniowe, dla których opracowujemy projekty, gwarantują mieszkańcom wysoki komfort użytkowania, są zaplanowane w sposób zrównoważony, jednocześnie będąc uzasadnionymi ekonomicznie.

Apartamenty luksusowe Apartamenty luksusowe
 Obiekty wielousługowe Obiekty wielousługowe
 Pionierskie rozwiązania Pionierskie rozwiązania
 

Wsparcie od etapu planowania do zakończenia

Zapewniamy naszym klientom innowacyjne, technicznie wykonalne, ekonomicznie racjonalne rozwiązania na każdym etapie procesu projektowego, od wstępnego planowania do zakończenia inwestycji.

Dostarczamy wiedzę wielobranżową we wszystkich aspektach projektowania i budowy obiektów mieszkaniowych, w tym z zakresu inżynierii budynkowej, badań terenowych, doradztwa środowiskowego, gospodarki wodnej i zrównoważonych rozwiązań. Jako liderzy zintegrowanego procesu projektowania, prowadzimy nasze zespoły tak, by zapewnić maksymalną skuteczność i wydajność pracy, w ścisłej współpracy z naszymi klientami.

Projektowanie z myślą o przyszłości

Naszym priorytetem jest zrównoważone planowanie, niezależnie od tego, czy tworzymy pierwszy system trójgeneracji gazowej w projekcie mieszkaniowym w Polsce w Apartamentach „NA POWIŚLU” w Warszawie (na zdjęciu powyżej), czy też aranżujemy luksusowe apartamenty w budynku Złota 44 w Warszawie. Mamy świadomość, że jakość przestrzeni, racjonalność ekonomiczna oraz zrównoważone rozwiązania są ściśle powiązane z wartością architektoniczną. Dlatego też niezbędnymi cechami w celu zapewnienia realizacji dobrych projektów mieszkaniowych są współdziałanie i odpowiedzialność.