• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Obiekty przemysłowe

Rozwiązujemy problemy i wdrażamy innowacje na każdym etapie projektu przemysłowego, od studium wykonalności aż do projektu wykonawczego i jego realizacji.


Zintegrowane usługi

Tworzymy zintegrowane zespoły w celu zapewnienia najlepszych efektów w najbardziej opłacalny sposób. Nieustannie stawiamy czoła technicznym wyzwaniom i poszukujemy rozwiązań innowacyjnych, by zagwarantować wartość dodaną biznesowych przedsięwzięć naszych klientów. Zapewniamy w standardzie znakomite rozwiązania techniczne, jednocześnie optymalizując proces zarządzania projektami oraz dbając o aspekty związane ze zdrowiem i higieną pracy, jak również te z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 Rozwiązania z zakresu środowiska i zrównoważonego rozwoju

Jako uzupełnienie naszych podstawowych umiejętności technicznych oferujemy klientom z branży przemysłowej specjalistyczne usługi, jak np.: raporty due diligence z obszarów BHP i ochrony środowiska, inwentaryzację materiałów i substancji niebezpiecznych, audyty azbestowe, procesy zarządzania odpadami, wsparcie zarządzania ryzykiem lub przeprowadzenie procesu certyfikacji obiektów przemysłowych. Nasz zespół, specjalizujący się w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeprowadził certyfikację pierwszego centrum logistycznego w Polsce w systemie BREEAM International Industrial – budynki DC5 i DC6 w PointPark Poznań, dla PointPark Properties.