• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Historia

 

2017

W maju 2017 roku firma poinformowała o nowej tożsamości marki WSP. Nowy wizerunek informuje o inteligencji i złożoności inżynierii, łącząc w sobie historię ponad 85 firm, które dołączyły do WSP w ciągu ostatnich pięciu lat.

W kwietniu 2017 roku oddział w Warszawie - WSP Polska przeniósł się do nowego biura. Obecna siedziba oddziału mieści się w budynku Proximo I, przy ulicy Prostej 68 w Warszawie. 

2016

W 2016 roku Alexandre L'Heureux, były Dyrektor Finansowy, przejął funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego. Pod Jego kierownictwem firma podjęła ważną decyzję, aby połączyć wszystkie nasze firmy i zjednoczyć się pod jedną marką: WSP.

2015

Dnia 15 stycznia 2015 roku firma WSP Enviro Sp. z o.o., zapewniająca usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, stała się oficjalnie częścią firmy WSP Polska Sp. z o.o. Aktualnie zespół 80 inżynierów i konsultantów zatrudnionych w WSP Polska w Warszawie zapewnia realizację zintegrowanych usług projektowych i doradczych.

2014

Dnia 31 października 2014 roku została sfinalizowana transakcja nabycia udziałów firmy Parsons Brinckerhoff, uznawanej za jedną z wiodących, w skali globalnej, firm inżynieryjnych w zakresie zagadnień dotyczących transportu. Doświadczenie Parsons Brinckerhoff zwiększa możliwości firmy WSP w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie wszystkich typów projektów infrastrukturalnych, w tym energetycznych, dotyczących budownictwa, zaopatrzenia w wodę / zagospodarowania ścieków, górnictwa oraz rozwoju społeczności. Dzięki nabyciu Parsons Brinckerhoff WSP zatrudnia obecnie około 32 000 pracowników, głównie inżynierów, techników, naukowców, architektów, planistów, innych specjalistów projektowych, a także wielu ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, pracujących w ponad 500 biurach w 39 krajach, na 5 kontynentach. Dnia 31 grudnia 2013 roku WSP, łącznie z Parsons Brinckerhoff, odnotowało za ostatnie 12 miesięcy przychody pro forma rzędu 4,5 miliarda dolarów.

WSP przejęła również firmy Focus, Technip TPS i Winward, zwiększając swoje doświadczenie w zakresie geomatyki, inżynierii budowlanej oraz infrastruktury. Przejęcie wymienionych firm spowodowało powiększenie bazy naszych klientów, jak również naszą obecność w takich regionach jak Alberta, Francja, USA i Australia.


Z dniem 1 stycznia 2014 roku firma zreorganizowała swoją strukturę korporacyjną, powołując spółkę matkę o nazwie WSP Global Inc., i przyjęła jako wspólną markę WSP, tworząc w ten sposób firmę o jednej strategii i jednej wizji.

2013

WSP zajęła 16. miejsce na liście 225 wiodących międzynarodowych firm projektowych (ranking ENR – „Engineering News-Record”) oraz 17. miejsce na liście 150 największych globalnych firm projektowych.

2012
Dnia 1 sierpnia 2012 roku połączyły się WSP i GENIVAR, tworząc firmę o światowym standardzie profesjonalnych usług, zatrudniającą około 15 000 pracowników w ponad 300 biurach na wszystkich kontynentach. Fuzja ta połączyła dwie uznane firmy o komplementarnych strategiach, zapewniając odpowiednią pozycję do dalszego globalnego rozwoju oraz dostarczania usług dla wielu sektorów rynku, dzięki wykorzystaniu umiejętności pracowników zatrudnionych na całym świecie, przy jednoczesnym minimalnym pokrywaniu się istniejących lokalizacji oraz klientów.

WSP GENIVAR

Rok 2008: WSP generuje rekordowe wyniki finansowe przy łącznej liczbie pracowników przekraczającej 10 000 osób na koniec roku.

Rok 2012: Firma GENIVAR zostaje uwzględniona w wykazie S&P/TSX Composite Index.

Rok 2007: Kolejne przejęcia spółek w Australii, Niemczech, USA i na Bliskim Wschodzie ugruntowały postrzeganie WSP jako konsultanta o światowej pozycji. Frima zatrudnia 8000 pracowników i osiąga obrót w wysokości 450 milionów funtów.

Rok 2012: Wzmocnienie obecności w Kolumbii poprzez przejęcie Consultores Regionales Asociados CRA SAS („CRA”).

2005/2006: Firma WSP zdobyła znaczącą pozycję na Bliskim Wschodzie po przejęciu dwóch firm w regionie

Rok 211: GENIVAR Income Fund został przekształcony w publiczną spółkę akcyjną, GENIVAR Inc., nadal notowaną na giełdzie TSX pod symbolem GNV. Spółka jest aktualnie obecna we wszystkich dziesięciu prowincjach kanadyjskich 

Rok 2003: Pozycja na rynku
skandynawskim wzmocniła się
po nabyciu trzech fińskich firm.
Firma WSP jest teraz obecna
na czterech kontynentach. Znajduje się
w czołówce dwudziestu największych
firm doradczych na świecie,
a także jest jedną z wiodących
w zakresie projektowania
wysokościowców.

Rok 2011: Firma zatrudnia już 500 pracowników, a przychody netto po raz pierwszy przekraczają 5000 milionów dolarów kanadyjskich.

Rok 2002: W Polsce z upoważnienia
WSP Environmental Ltd utworzono
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
pod nazwą WSP Enviro Sp. z o.o.

Rok 2007: Liczba pracowników
przekroczyła 2000.

Rok 2001: Nabycie firm
Jacobson & Widmark (J & W) w Szwecji oraz dwóch mniejszych fińskich firm doradczych
uczyniło Grupę WSP jedną z największych europejskich firm doradczych, zatrudniającą 4600 pracowników. Obrót osiągnął 250 milionów funtów.

Lata 2006-2012: Po przejęciu
ponad 60 firm GENIVAR staje się jedną
z największych firm doradczych w Kanadzie,
posiadającą filie we wszystkich regionach.

Rok 2000: Nabycie firm Flack + Kurtz oraz Cantor Seinuk Group umożliwiło wejście na rynek amerykański. Kontynuowano dalszą ekspansję w Azji.

Rok 2006: GENIVAR jest notowana
na giełdzie w Toronto jako
fundusz inwestycyjny.

Rok 1999: Utworzono firmę
WSP Polska Sp. z o.o.
Firma zatrudnia 3 osoby w biurze
w Warszawie.

Rok 2004: Wraz z otwarciem biura
w strefie karaibskiej rozpoczyna się
 ekspansja międzynarodowa.

Lata 1996-1999: Kolejne przejęcia firm w Wielkiej Brytanii i Republice Południowej Afryki. WSP jest wiodącą firmą
konsultingową w Wielkiej Brytanii,
zatrudniającą 2000 pracowników, przy obrocie rzędu 100 milionów funtów.

Lata 1993-2006: Pozyskując około 30 firm,
GENIVAR staje się firmą o wielobranżowej
działalności na terenie całego Quebecu
i wchodzi na rynek prowincji Ontario.

Rok 1995: Powstanie WSP Asia jako początek ekspansji na tym rynku. Rozpoczyna działalność firma WSP Environmental.

Rok 1993: Ekspansja geograficzna
zaczyna się od przejęcia trzech firm
w Montrealu. Nazwa zostaje
zmieniona na GENIVAR.

Lata 1990-1995: Przejęcia firm w
Wielkiej Brytanii umożliwiają firmie WSP poszerzenie działalności o inżynierię konstrukcyjną oraz inżynierię lądową i wodną.

 

Lata 1990-1992: Firma Groupe-Conseil
Solivar przejmuje dwie firmy
specjalizujące się w zagadnieniach związanych
z infrastrukturą miejską, transportem
i ochroną środowiska, co pozwala na
stworzenie wielobranżowego zakresu usług

Rok 1987: WSP – zatrudniając 80 pracowników i wykazując obroty na poziomie 3,2 miliona funtów – debiutuje na Londyńskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rok 1987: Kilka firm łączy się, tworząc
Groupe-Conseil Solivar Inc.


Rok 1969: W Surrey w Wielkiej Brytanii
zostaje utworzona firma WSP
(William Sale Partnership), zajmująca się doradztwem z zakresu instalacji budynkowych.

Rok 1959: Firmy z branży usług inżynieryjnych- G.B.G.M. Ltd oraz Les Consultants Dupuis, Côté Inc., rozpoczynają działalność w metropolii Quebec