• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Misja, wizja, wartości

Jesteśmy zróżnicowaną grupą osób, która składa się z inżynierów, naukowców, techników, oraz konsultantów. Pracujemy razem, by zapewnić najbardziej skuteczne i zrównoważone rozwiązania naszym klientom. Powyższe działania są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami, sprzyjającymi tworzeniu otoczenia, w którym członkowie naszego zespołu mogą w pełni wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.

 

Nasza misja określa, dlaczego działamy, a wizja w jasny sposób wyraża nasze aspiracje. Te podstawowe wartości to priorytety, którymi kierujemy się w naszej codziennej działalności.

NASZA MISJA:

Być doradcą o wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu, skoncentrowanym na znajdowaniu rozwiązań.

NASZA WIZJA:

Zawsze stanowić pierwszy wybór klientów, partnerów i pracowników.

NASZE WARTOŚCI:

  • INNOWACYJNOŚĆ
  • BYCIE GODNYM ZAUFANIA
  • ZESPOŁOWOŚĆ
  • ZAANGAŻOWANIE

INNOWACYJNOŚĆ

Patrzymy w przyszłość, przewidując i reagując na nachodzące zmiany. Rozwiązujemy problemy, analizujemy nowe pomysły i poszukujemy najlepszych sposobów ich realizacji. Rzucamy wyzwania technicznemu status quo, zrywając ze schematycznym myśleniem i ucząc się na własnym doświadczeniu. Cenimy sobie inicjatywy wzbogacające wiedzę i zachęcamy do ich podejmowania.

BYCIE GODNYM ZAUFANIA

Wszystkie nasze relacje opierają się na zaufaniu. Jesteśmy firmą o wysokim poziomie etyki, stosującą przejrzyste zasady działania. Działamy uczciwie, dotrzymujemy słowa i traktujemy wszystkich z szacunkiem.

ZESPOŁOWOŚĆ

Czerpiemy siłę ze współpracy. Wykorzystujemy nasze doskonałe umiejętności w danym zakresie. Wdrażamy nasze najlepsze praktyki i pomysły zarówno lokalnie, jak i globalnie.

ZAANGAŻOWANIE

Wierzymy w dostarczanie usług wysokiej jakości naszym klientom i społecznościom, w których funkcjonujemy. Poszukujemy nowych klientów oraz możliwości biznesowych. Mamy pozytywne nastawienie i zawsze staramy się stworzyć inspirującą atmosferę pracy.

TROSKA

Tę wartość widać wyraźnie w naszej koncentracji na potrzebach klienta oraz w naszym środowisku pracy, w sposobie, w jaki wzajemnie się wspieramy. Jesteśmy społecznie odpowiedzialni i mamy pozytywny wpływ na społeczności, w których funkcjonujemy. Zapewniamy, że w każde nasze działanie wpisane są zasady zrównoważonego rozwoju. Naszymi priorytetami są bezpieczeństwo i higiena pracy.