• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

WSP nabywa Parsons Brinckerhoff

Firma WSP ogłosiła zamiar przejęcia Parsons Brinckerhoff, wiodącej globalnej firmy świadczącej profesjonalne usługi i wykazującej się szczególnym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu infrastruktury.

 

WSP Group Inc. ma przyjemność ogłosić, że zawarła umowę zakupu akcji z Balfour Beatty plc i niektórymi z jej spółek zależnych, w związku z nabyciem całego wyemitowanego kapitału akcyjnego podmiotów obejmujących działalność Parsons Brinckerhoff Group Inc. (stanowiącą dział profesjonalnych usług Balfour Beatty), za wartość 1 242 500 000 dolarów. Dodatkowe środki pieniężne wymagane do pewnych regulacji finalizacji i po sfinalizowaniu transakcji, wyniosą maksymalnie 110 milionów dolarów.

Warunki nabycia zostały zatwierdzone przez zarządy WSP i Balfour Beatty plc. Przejęcie ma zostać zakończone w czwartym kwartale 2014 roku i podlega pewnym zwyczajowym warunkom finalizacji, w tym zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Balfour Beatty plc, zatwierdzeniu przez niektórych kredytodawców Balfour Beatty, a także uzyskaniu stosownych zgód urzędów antymonopolowych.

Parsons Brinckerhoff z siedzibą w Nowym Jorku to globalna firma świadcząca profesjonalne usługi, z siecią około 170 biur i prawie 13 500 pracowników na pięciu kontynentach. Jest wiodącym dostawcą usług konsultingowych w branży infrastruktury, jak również świadczy usługi z zakresu transportu, energii elektrycznej, wody, wydobycia, środowiska i rozwoju społeczności.

UZASADNIENIE NABYCIA

Strategiczne uzasadnienie przez Zarząd WSP faktu nabycia poparte jest dostosowaniem odpowiednich wartości i modeli operacyjnych obu firm. Umożliwia to jednocześnie Spółce przedterminowe spełnienie większości z celów jej globalnego planu strategicznego na 2015 rok, w tym celów dotyczących przychodów netto oraz całkowitej liczby pracowników. Przedsiębiorstwa posiadają uzupełniające się cechy oraz obsługują komplementarne segmenty i obszary geograficzne, w których działalność przedsiębiorstw pokrywa się zwykle w ograniczonym stopniu, dlatego nabycie jest również dostosowane do strategii wzrostu WSP.

Zarząd uważa również, że WSP i Parsons Brinckerhoff mają zbliżone wzorce kulturalne i cele korporacyjne, obie firmy dostarczają profesjonalne usługi i uznają podobne wartości w odniesieniu do ludzi, klientów oraz pracy zespołowej.

MOŻLIWOŚCI GLOBALNE I REGIONALNE

Zarząd oczekuje, że nabycie wzmocni obecność WSP w uprzemysłowionych regionach świata oraz regionach szybko rozwijających się, przy zachowaniu dobrego stosunku projektów pochodzących z sektorów publicznego i prywatnego. Ponadto oczekuje się wzmocnienia pozycji lidera WSP w globalnym sektorze budownictwa, pozycji kluczowego gracza w sektorze transportu i rozszerzenia doświadczenia firmy we wszystkich pozostałych obszarach działalności. Inne oczekiwane korzyści związane z nabyciem:

Po zamknięciu nabycia prezes i dyrektor generalny firmy Parsons Brinckerhoff, George J. Pierson, stanie się członkiem rady nadzorczej Spółki, co zapewni mu aktywną rolę w organizacji, jak również umożliwi ciągłą i płynną integrację na najwyższym poziomie.

Pełna treść powiadomienia o nabyciu jest dostępna tutaj

NINIEJSZA INFORMACJA NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI NA TERYTORIUM ANI DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH LUB ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ICH TERYTORIACH ANI POSIADŁOŚCIACH, ANI W JAKIMKOLWIEK STANIE NALEŻĄCYM DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI DYSTRYKCIE KOLUMBIA.

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH ANI OFERTY SPRZEDAŻY, ANI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSP, NIE STANOWI TEŻ PODSTAWY ANI NIE MOŻE BYĆ TAK ROZUMIANA W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK UMOWĄ KUPNA LUB SUBSKRYPCJI. ODBIORY SUBSKRYPCJI WSP BĘDĄ OFEROWANE TYLKO W PROWINCJACH I NA TERYTORIACH KANADY POPRZEZ WYŻEJ WYMIENIONY PROSPEKT. PAPIERY WARTOŚCIOWE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI BEZ STOSOWNEJ REJESTRACJI ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU (USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH) LUB ZWOLNIENIA Z REJESTRACJI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW WYMIENIONEJ USTAWY. PAPIERY TE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ANI PRZEPISAMI ŻADNEGO STANU DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI BEZ STOSOWNEJ REJESTRACJI ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, ANI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ANI NA MOCY PRZEPISÓW DOPUSZCZAJĄCYCH ZWOLNIENIE Z REJESTRACJI.