• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Nowa usługa w WSP Polska: Audyty BHP

Firma WSP Polska rozszerzyła zakres usług o przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Usługa jest dostarczana przez Dział Środowiskowy.

 

Dlaczego BHP jest tak ważne?

Bezpieczeństwo i higiena pracy wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw, a zarazem jest obowiązkiem prawnym i społecznym. Stosowanie zasad BHP nie tylko zapobiega wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale ma także istotny wpływ na osiąganie sukcesów przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jaki jest zakres audytu BHP?

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy polega na przeanalizowaniu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP - umożliwia on określenie stanu faktycznego oraz identyfikację i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Jaki jest efekt audytu?

Na podstawie audytu sporządzamy raport, w którym informujemy klienta o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach występujących w firmie.

W przypadku stwierdzenia uchybień zawieramy w raporcie również wskazówki, jak doprowadzić do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pracy.

Nasza gwarancja

Firma WSP gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie i z zachowaniem najwyższych standardów, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i oczekiwania klienta. Nasz Dział Środowiskowy ma 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu różnego rodzaju audytów oraz ocen zgodności z obowiązującymi przepisami. Po dostarczeniu ponad 500 projektów z różnych obszarów ochrony środowiska wiemy, jak efektywnie zarządzać nimi efektywnie i na czas.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach BHP.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown