• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Polityka firmy

 

Angażujemy się w pozytywne działania na rzecz społeczności, w których funkcjonujemy, zapewniając wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości usług oraz poprzez promowanie zasad etycznych w pracy. Poniżej prezentujemy naszą politykę.

Polityka WSP

Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz globalne polityki, również w języku polskim.

Polityka WSP Polska

Polityka ochrony środowiska i jakości WSP Polska

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, Europa Centralna