• LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Google+
 
Polska  
 
 
 
 
 
 

Zgłaszanie niewłaściwego zachowania

 

Firma WSP | Parsons Brinckerhoff z pełnym zaangażowaniem promuje etyczne i uczciwe postępowanie, jak również zapewnia, że współpracownicy firmy WSP | Parsons Brinckerhoff czują się komfortowo i bezpiecznie w swoim środowisku pracy. W celu dotrzymania tego zobowiązania firma WSP | Parsons Brinckerhoff wprowadziła anonimową usługę zgłaszania niewłaściwego zachowania, obsługiwaną przez niezależną stronę trzecią. Rozwiązanie to ułatwia zgłaszanie przez pracowników potencjalnych wykroczeń w miejscu pracy, takich jak:

• Kradzież
• Molestowanie
• Oszustwo
• Postępowanie nieetyczne/nielegalne
• Nieuczciwość
• Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy
• Dyskryminacja

Polityka i usługa anonimowego zgłaszania niewłaściwego zachowania zapewniają, że – zgodnie z prawem obowiązującym w wielu częściach świata – nasi pracownicy mogą zgłaszać obawy dotyczące niewłaściwego zachowania w dobrej wierze, bez wiktymizacji, molestowania lub dyskryminującego traktowania. Działania te zapewniają również właściwe zbadanie tych zgłoszeń. Uważamy, że poinformowanie o niewłaściwym zachowaniu zgodnie z polityką firmy to istotna część roli każdego pracownika.

Usługa zgłaszania niewłaściwego zachowania zapewnia wiele korzyści, np. daje kadrze zarządzającej możliwość wzmocnienia odpowiednich polityk oraz wprowadzania zmian w obowiązujących procedurach tam, gdzie to niezbędne.

Każda informacja zostaje dokładnie zbadana i w razie potrzeby podejmowane są odpowiednie działania. Sprawy zgłoszone poprzez poufny system są przekazywane Zarządowi firmy.

Poufny adres e-mail i numery telefonów do kontaktu z infolinią zostały wymienione poniżej:

POUFNY ADRES E-MAIL

wsp@expolink.co.uk

MIĘDZYNARODOWE BEZPŁATNE NUMERY TELEFONÓW