• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Energi och industri

WSP erbjuder industri- och energibolag konsulttjänster och avancerad rådgivning inom energi, process och provning. Vår spets och bredd ger dig som kund stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar som gynnar klimat, miljö och lönsamhet.

 
 
 
 
Tjänster
 • Industriteknik
  Industriteknik

  Tjänster från WSP som ger stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar som gynnar både klimat, miljö oc...

   
   
 
 
 
 
 

WSP erbjuder avancerad rådgivning och konsulttjänster inom följande områden

Energi

WSP erbjuder bland annat:

WSP Process har mångårig erfarenhet från projekt inom energibranschen, både i Sverige och internationellt, där vi arbetar från tidig utredning till detaljprojektering och drifttagande både när det gäller energiproduktion, -distribution och -användning. Det kan vara förstudier inför exempelvis om- och nybyggnad av energianläggningar, energitekniska beräkningar, bränsleval och energimarknadsanalyser. Vi har erfarenhet av all slags bränslen, bränslehantering och avfallsfrågor och spetskunskap inom termisk energiomvandling – förbränning såväl som förgasning. Vi har expertkompetens för biogasproduktion samt för distribution och användning av energigas, då främst biogas och LNG. Ett viktigt område idag är kartläggning och effektivisering av energianläggningar hos både energi- och industriföretag.

Industri

WSP erbjuder bland annat:

WSP Process har ett gediget process- och anläggningskunnande med stor erfarenhet från flertalet industribranscher, dock med fokus på livsmedel & läkemedel, kemi & petrokemi. skogsindustri och tillverkande industri, som t ex fordonsindustri. Vi erbjuder hela spannet av erforderliga tjänster – från förstudie till detaljprojektering och färdig anläggning. WSP har alla nödvändiga discipliner för ett industriprojekt och för WSP Process är processkompetensen kärnan i vårt erbjudande till kund. Vi har expertkompetens och bredd för att genomföra hela kedjan av tjänster inom VA process, från strategiska studier, processutredningar, optimerings- och effektiviseringsutredningar till detaljprojektering och upphandling av anläggningar för dricks- och avloppsvatten. Ett viktigt område idag är Site Master Plan studier för industriföretag där vi i detalj analyserar konsekvenserna av olika framtidsscenarion. Kartläggning och effektivisering av industrianläggningar är ett annat fokusområde.

Provningsteknik

WSP erbjuder bland annat:

WSPs kompetenser inom Provningsteknik 

 • Mekatronik samt emissions-, klimat- och mätteknik till provningsintensiv industri

 • Testautomatisering - ComTest®

 • Projektledning och verifiering

Inom provningsteknik levererar WSP Process kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik, avancerad testautomatisering samt projektledning och verifiering inom dessa kompetensområden. Denna verksamhet bedrivs både nationellt och internationellt till provningsintensiv industri.

Om WSP Process

WSP Process erbjuder industri- och energibolag konsulttjänster och avancerad rådgivning inom energi, process och provning. Mer information om affärsområdet.

 
 

Mer information och referensuppdrag:

Eva Nilsson
Eva Nilsson Director Industry and Energy
Jan-Åke Fransson
Jan-Åke Fransson Director, WSP Sweden
Ring oss 010-722 50 00