• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 

Tävlingsregler

Tävlingen 100H - WSPs Framtidsstipendium - arrangeras av WSP Sverige och är öppen för studenter vid svenska högskolor och universitet. Ingen föranmälan behövs.

 

Case

Caset släpps den 11 november 2017 klockan 11.00 på wspgroup.se/100h. Efter att caset släppts har alla tävlande 100 timmar på sig att leverera en lösning på caset. Ingen föranmälan behövs, alla tävlingsbidrag som skickas in inom tidsramen deltar automatiskt.

Arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp måste innehålla minst två och max tre personer, varav samtliga ska vara studenter vid ett svenskt universitet, högskola eller likvärdigt.

Inlämning

Deadline för inlämning av lösning är kl 15:00 den 15 november 2017. Lösningar ska levereras via mail till 100h@wspgroup.se eller på något av WSPs lokala kontor i Sverige. Utformning av lösningen – pdf, textdokument, bildspel, rörligt, fysisk modell, länk till film eller annat – är valfritt och väljs av respektive arbetsgrupp.

Väljer ni att lämna in lösningen på något av våra kontor måste ni ange 'Helena Dalmo' som mottagare, ta en bild på lösningen och maila denna samt information om var bidraget lämnats in till 100h@wspgroup.se senast kl 15.00 den 15 november.

I varje tävlingsbidrag måste kontaktuppgifter, namn, födelseår och utbildning (kurs/program och skola) på samtliga deltagare i gruppen anges.

Frågor?

För frågor under arbetets gång vänligen kontakta oss i vårt event på Facebook.

Juryns arbete

Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekomomisk och ekologisk hållbarhet. Juryns beslut kan ej överklagas.

Upphovsrätt

Alla deltagare godkänner att WSP använder sig av lösningarnas innehåll (delsvis eller i sin helhet) för att sprida/publicera i WSPs kanaler och/eller använda för att marknadsföra tävlingen.