• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 

Vinnare 2016

Vinnarna i 100H – WSPs Framtidsstipendium utses via juryomröstning.

 

Juryn har bedömt tävlingsbidragen till årets case utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekomomisk och ekologisk hållbarhet. Varje jurymedlem har individuellt poängsatt respektive bidrag, därefter har totalen räknats ihop och sammanställts för att utröna vinnarna.

Vinnare: Den moderna integrationen

Arbetsgrupp:

Simon Broomé och Anton Renström – Civilingenjör industriell ekonomi med inriktning maskinteknik, Karlstads Universitet.


Johan Nilsson, Regionchef WSP Byggprojektering; Simon Broomé, Karlstads Universitet; Anton Renström, Karlstads Universitet.

Juryns motivering:

En väl genomtänkt och genomarbetad idé som har tydlig potential för att kunna genomföras konkret, och som ligger i linje med många av de dagsaktuella dilemman som vi tampas med i Sverige idag. Lösningen är såväl kreativ som väl faktaunderbyggd och är ett utmärkt exempel på ett innovativt integrationsprojekt som skulle kunna gynna både nyanlända och etablerade svenskar. Idén har dessutom tydliga mervärden vad gäller hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Se lösningen HÄR.

 

Andra plats: Framtidens organisationer

Arbetsgrupp:

Erkan Dogantimur, Högskoleingenjörsprogrammet Elektroteknik, Uppsala Universitet; Jonathan Nyman, Landskapsarkitekt-programmet, Sveriges lantbruksuniversitet och Simon Nordén, Civilingenjörsprgrammet Energisystem, Uppsala universitet.

Juryns motivering:

En väl genomarbetad och snyggt presenterad idé som brottas med tankar om hur tekniken ska kunna lösa uppdelningen av det globala och lokala – och närmar sig en verklighet som inom forskningen beskrivs som ”glokal”. Lösningen känns samhällsekonomiskt realistisk och hållbarhetsmässigt medveten.

Se lösningen HÄR.

 

Tredje plats: Kulthuset

Arbetsgrupp:

Amitis Eriksson och Eva-Lena Aronsson – Byggnadsingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund.

Juryns motivering:

Innovativt och spännande. Kulthuset är en intressant tanke som ur ett integrationsperspektiv skulle kunna vara mycket värdefull. Ett stort plus för den handritade skissen som är väl genomtänkt och jättefin!

Ladda ned lösningen som PDF.