• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 

Vinnare 2017

Vinnarna i 100H – WSPs Framtidsstipendium utses via juryomröstning.

 

Juryn har bedömt tävlingsbidragen till årets case utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekomomisk och ekologisk hållbarhet. Varje jurymedlem har individuellt poängsatt respektive bidrag, därefter har totalen räknats ihop och sammanställts för att utröna vinnarna.

Första plats: Flexibla kontor – Kontor by day, boende by night

Arbetsgrupp:

Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist – Civilingenjör Miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet respektive Civilingejör Industriell ekonomi, KTH.

Juryns motivering:

”En kreativ idé som med stor framgång tar sin utgångspunkt i problemet med outnyttjade resurser och tomma ytor – och som visar stor potential att på ett billigt sätt öka nyttjandegraden av befintliga kontorslokaler i attraktiva områden. Dessutom mycket snyggt och pedagogiskt presenterat. Kombinationen av underutnyttjade resurser, delningsekonomi samt bostadsbrist gör förslaget till en vinnare.”

Ladda ned lösningen HÄR.


Andra plats: Ungdomarnas Stockholm


Arbetsgrupp:

Hasan Ugur och Aida Ibisevic – Civilingejörprogrammet Samhällsbyggnad, KTH.

Juryns motivering:

"Många intressanta tankar kring hur man kan lösa boendefrågan för unga, inte minst idén med lönetak för studentbostäder. Genomtänkt - genomförbart - och ett extra plus för den mycket snygga och pedagogiska presentationen."

Tredje plats: City Floats

Arbetsgrupp:

Rickard Lejonhjärta Stenberg och Jenny Schelin – Masterprogrammet i miljövård och fysisk planering, Stockholms universitet

Juryns motivering:

"Härliga och kreativa tankar om flytande samhällen med många inslag av cirkulär ekonomi. Bra analys att alla våra tre storstäder kanske inte använder vattenytorna optimalt, och intressant med det kollektiva inslaget. Mycket starkt förslag utifrån ett hållbarhetsperspektiv."

Ladda ned lösningen HÄR.