• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Avfall

 
 
 

I takt med att städer växer och frodas genereras även allt mer avfall. Det mesta av avfallet går till deponi – men utrymmet börjar sina. Bättre avfallshantering kan generera såväl miljömässiga- som ekonomiska fördelar. För att lyckas krävs bland annat hållbar produktdesign, genomförande av avfallsrevisioner och strategier för främjande av avfallsminimering.

 

Med de rätta förutsättningarna är biogas ett kostnadseffektivt alternativ för både energiproduktion och -användning. Biogas är miljömässigt och ekonomiskt effektivt och ger även positiva ”spin off”-effekter i den övriga samhällsutvecklingen. WSP har gjort en förstudie åt kommunerna i och runt Karlstad gällande förutsättningar för egen biogasproduktion.

Överallt i världen ökar bergen av avlagda elektronikvaror. Vi slänger gamla datorer, högtalare, radioapparater, hushållsmaskiner och vitvaror för stora pengar. Men elektronikskrot är en värdefull råvara.