• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Där skrot blir till guld

Överallt i världen ökar bergen av avlagda elektronikvaror. Vi slänger gamla datorer, högtalare, radioapparater, hushållsmaskiner och vitvaror för stora pengar. Men elektronikskrot är en värdefull råvara.

 

Det vet man på Bolidens anläggning Rönnskärsverken, som är en världsledande återvinnare av elektronikskrot.

Den senaste utbyggnaden, som bland annat omfattar kaldougn, en ångpanna, gasrening och materialhantering, innebär stora miljövinster eftersom en mycket större del av produktionen nu kan göras med elektronikskrot som råvara. Man får ett hållbart kretslopp när metaller återvinns om och om igen. Att utvinna metaller ur skrot kräver dessutom endast 10-15 procent av den energi som behövs för att utvinna metaller ur malm. Så här kan man faktiskt tala om grön industri.   

Satsningarna i Boliden stämmer också överens med EUs lagstiftning. Det finns ett WEEE-direktiv (Wast from electrical and electronic equipment) vars mål är att 4 kg elektronikskrot per person ska samlas in per år och återföras till kretsloppet istället för att deponeras och belasta miljön.

WSP har deltagit i återvinningsprojektet vid Rönnskärsverken med experter från många olika teknikområden. All projektering har gjorts i 3D-modell som bland annat innefattat konstruktion, el, geoteknik, byggledning och kontroll.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown