• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Förstudie om biogas i Karlstad

Med de rätta förutsättningarna är biogas ett kostnadseffektivt alternativ för både energiproduktion och -användning. Biogas är miljömässigt och ekonomiskt effektivt och ger även positiva ”spin off”-effekter i den övriga samhällsutvecklingen. WSP har gjort en förstudie åt kommunerna i och runt Karlstad gällande förutsättningar för egen biogasproduktion.

 

Utmaningen

Biogas har många fördelar, men det finns många frågetecken som måste rätas ut innan man påbörjar en satsning. Har vi tillräckligt med rötbart material i närområdet? Går det att räkna hem en investering? Var ska biogasen produceras? Finns det kunder så det räcker? WSP hjälpte Karlstad Energi att räta ut frågetecknen.

WSPs uppdrag

WSP genomförde en förstudie åt Karlstad Energi som i samverkan med kranskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil samt Arvika ville undersöka möjligheterna att röta avfall i Karlstadsregionen. Utredningen skulle primärt klarlägga tekniska och ekonomiska förutsättningar, men även strategiska aspekter. WSP undersökte bland annat:

  • Vilka möjligheter finns det att säkra tillförsel av rötbart material (matavfall, energigrödor), respektive avsättning av rötrester.
  • Vilka konsekvenser ger insamlingen av matavfall i de olika kommunerna.
  • Vilken potential finns det för biogasproduktion.
  • Vem eller vilka ska äga anläggningen, hur bör organisationen se ut.
  • Vilka möjligheter finns det att samverka med det lokala lantbruket.
  • Hur ska den planerade förbehandlings- och rötningsanläggning vara konstruerad.
  • Finns det ekonomiska förutsättningar att genomföra en satsning på biogasproduktion och vilka ekonomiska risker finns.

Resultat

Karlstad Energi har gått vidare med projektet. Just nu håller de på att söka en privat samarbetspartner för att driva arbetet vidare. WSP hjälper till med utvärdering av intressenter och annan rådgivning.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown