• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kontakta en energisamordnare

Energisamordnare hjälper kunderna att angripa projektet utifrån deras perspektiv och säkerställer en helhetslösning med ansvar för att den färdiga byggnaden ska bli en funktionssäker och energieffektiv byggnad med gott inomhusklimat, där tekniska installationer, byggnad, verksamheter och brukare samverkar. Byggnaden får låg driftkostnad och lågt CO2-avtryck.

 

WSPs energisamordnare har rollen som ”spindeln i nätet” och är engagerade under hela projektets gång som en länk mellan projektets olika faser och aktörer..

Ladda ner broschyren här

Exempel på uppdrag för WSPs energisamordnare:

Twenty One, Stockholm

Genom att använda ledande miljöteknik kommer Mäster Samuelsgatan 21 att sätta nya standarder och ha en kombination av energiprestanda och innemiljö i toppklass och med minimal miljöpåverkan.

WSP var energisamordnare och ledde en unik optimeringsfas som implementerades i byggnadens designprocess, där man säkerställde att energieffektiviteten maximerades.

Jämfört med den befintliga byggnaden på platsen, genererar byggnaden Twenty One 83 % mindre koldioxid och använder 88 % mindre energi per brukare. Det totala behovet av el per kvadratmeter kommer endast uppgå till 12 kWh/m2 vilket gör de till en nära nollbyggnad enligt Sveriges energiprestandadirektiv för 2020.  Mäster Samuelsgatan 21 har även en fasad som designats med tanke på dagsljusinträngning, energibehov och termisk komfort i alla delar av byggnaden. Byggnaden har även Stockholm citys största gröna tak.

För mer information, kontakta Jasenka Hot, 010-733 80 82, jasenka.hot@wspgroup.se

 
Malmö Live

I samband med det uppmärksammade projektet Malmö Live, ett nytt konsert-, kongress och hotellanläggningsprojekt i centrala Malmö, uppförs även kontorslokaler och bostadshus. Skanska är totalentreprenör för hela projektet. De två flerbostadshusen som byggs ett stenkast från centralstationen skall uppföras som Passivhus enligt FEBY 12, ett krav för att nå Energiklass A enligt det lokala Miljöbyggprogrammet Syd.

WSP har deltagit med stöd i passivhusfrågor till byggherren från programskedet, som energisamordnare under projektering och fortsatt som stöd för entreprenören i bygghandlingsskedet. Området Malmö Live skall stå klart under 2015.

För mer information, kontakta Emma Karlsson, 010-722 62 79, emma.karlsson@wspgroup.se

 
Utveckling av lågenergikoncept - Egenvärmehus

SP har tillsammans med ByggVesta utvecklat ett koncept för att skapa byggnader med energiprestanda till nära passivhusnivå. Vi deltog i det tidiga skedet där man arbetade med beräkning och simulering av energiprestandan och inneklimat.

WSPs energisamordningsroll har varit särskilt viktig i syfte att få ihop helheten och för att se till att energifrågorna tas om hand. Idag hjälper vi ByggVesta att följa upp energianvändningen och ger råd under förvaltningsskedet.

För mer information, kontakta Jasenka Hot, 010-733 80 82, jasenka.hot@wspgroup.se

 
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown