• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Due Diligence Fastigheter

Inför fastighetstransaktioner krävs ofta komplexa och omfattande undersökningar för att bedöma de risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll. Ett antal olika rådgivare kan krävas för att säkerställa att transaktionens alla aspekter har utvärderats. Med WSP kan du vara säker på att alla tekniska och miljömässiga aspekter hanteras av en och samma rådgivare.

Bullet Vi har kunskap
Bullet Vi arbetar lokalt
Bullet Vi förstår processen
 
 

WSP har kunskapen

Vår breda teknik- och miljökompetens inom WSP Group är unik vilket kommer till användning i Due Diligence processen. I varje projekt strävar vi alltid efter att använda lokala team med god kännedom om den lokala marknaden.

WSP arbetar lokalt med Due Diligence

Vårt erfarna Due Diligence team består av mer än 100 lokala konsulter som är verksamma på lokala marknader i norra Europa och Ryssland. Vi arbetar som rådgivare åt fastighets- och företagsinvesterare, advokater, mäklare och försäkringsbolag. Vårt team hanterar såväl enstaka fastighetsaffärer som multiregionala portföljer på över 1 000 fastigheter. Med så stora resurser till hands kan WSPs Due Diligence team effektivt starta ett projekt med kort varsel, utföra och leverera i tid.

WSP förstår processen

Beslut kan behöva tas snabbt, och det kan vara svårt att i startskedet avgöra hur omfattande Due Diligence arbetet ska göras. Inför varje uppdrag, hjälper våra erfarna projektledare kunden med att identifiera de teknikområden som är viktigast att undersöka för portföljen eller aktuell fastighet. Tidpunkten för slutförande av affären är en viktig parameter att ta hänsyn till.

WSPs Due Diligence team har genom lång erfarenhet utvecklat en snabb metod för att bedöma fastigheter genom att använda desktop-studier och platsbedömningar, eller en kombination av båda. Utredningen fokuserar på att snabbt identifiera risker eller utgiftsposter som kan ha en väsentlig inverkan på egendomens värde och framtida underhåll. Resultatet kan sedan delges i det format som önskas; vi hanterar allt från enklare excel-ark till avancerade databaslösningar.

Läs vårt nyhetsbrev här.

 

Kontakt:

Johnny Wahlström
Johnny Wahlström International relations / Head of Real Estate dep
Caroline Olsson
Caroline Olsson Business Coordinator WEST
Anders Ekström
Anders Ekström Business Coordinator Stockholm
Ring oss +46 10 722 50 00