• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fredrik Frensborg: " Är spårvagn ett måste?"

27 maj, 2014
 

Sedan ett antal år pågår en retrotrend bland stadsplanerare i Sverige. Det finns en vurm för att planera för spårvagn i flera städer där man antingen inte har haft dem förut eller där man för många år sedan av olika skäl skrotat dem.

 

Nu senast har jag varit på resa i Oslo tillsammans med byggherrar som vill lära sig hur man bygger stad. Är verkligen spårvagnen en genväg till att bygga modern stadskänsla? Inte minst tyskarna har i sina hållbara stadsdelar visat att det första man ska göra när man ska bygga en hållbar stadsdel är att dra en spårvagnslinje. Därefter planerar man för de allmänna byggnaderna som t.ex. bibliotek, skolor och kyrkor och först därefter släpper de på bostadshusen. 

Är spårvagn ett måste när man bygger hållbara städer?

Rent taktiskt så finns det klara fördelar med att lägga fasta spår i backen, bl.a. att det är en form av kollektivtrafik som man inte rubbar på så lätt när den väl ligger där. Fast det är kanske inte bara är en fördel om man skulle behöva dra om linjerna… Vad är det då som gör att vi, för vi är många, känner en sådan city-känsla när vi ser spårvagnarna? Kapacitetsmässigt, ljudmässigt och budgetmässigt torde nämligen en eldriven buss slå spårvagnen på alla punkter. Kan det vara att det är en av få saker i vårt anpassningsbara liv som inte låter rubba sig och att vi därigenom dras till den gedigna strukturen? För något är det som gör att jag på väg från restaurangen i Oslo rent faktiskt mår bra av att färdas i den gnisslande, skumpande vagnen tillsammans med mina medmänniskor genom vårnatten.

I Uppsala är både politiker och tjänstemän all-in för spårvagnar och har gett WSP i uppdrag att göra en förprojektering för hur linjerna ska dras genom staden. I exploateringsområdet Rosendal (där WSP är generalkonsult) samt i kommande området Ulleråker är det tänkt att linjerna ska utgöra huvuddelen av kollektivtrafiken. Det kvarstår att se om spårvagnsenergin håller i sig i Uppsala. Hur man än vill göra så kan i alla fall WSP på olika sätt hjälpa till!