• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Stadsutveckling

 
 

 
 

Framtidens städer måste vara attraktiva

7 maj, 2014
 

Inom WSP jobbar vi sedan länge med att utveckla morgondagens städer. Vi kallar det Designing Future Cities. Vi vet att allt fler söker sig till storstäder. Här finns jobben och här vill man också bo. Att planera för framtidens städer handlar om så mycket mer än beräkningar av antalet bostäder som behövs, antalet barn som behöver skolor eller antalet resenärer på våra bussar.

 

Om det ska fungera i framtiden krävs att städerna är attraktiva och välplanerade. En förhoppning är att allt fler ska välja att cykla eller gå till jobbet, till fritidsaktiviteter och till affärer. Då kan mycket pengar sparas, såväl privatekonomiskt som samhällsekonomiskt, och framförallt blir vinsten minskad klimatpåverkan och bättre miljö. Men om människor på allvar ska minska bilåkandet så krävs välplanerade och trygga alternativ. Gång- och cykelvägar måste utformas så man känner sig trygg och säker under alla tider på dygnet. Exempelvis är belysning en viktig faktor som handlar om så mycket mer än vilka armaturer man väljer. Detta känner mina kollegor på avdelningen Ljusdesign till mycket bättre än jag.

Trygga vägar innebär också att man ser och känner närheten till andra människor och verksamheter. I framtidens stad ska ingen behöva vara rädd att ge sig ut på en joggingtur eller långpromenad. Fler barn måste också kunna ta sig själva till skolan på cykel eller till fots.
Jag vet att det pågår fler spännande utredningar på WSP kring elvägar – kanske kommer framtidens bilar att kunna laddas under körning. Detta kan vara ett alternativ för längre transporter.

Men den stora utmaningen för alla som utvecklar framtidens städer är att göra dem så attraktiva att det blir självklart att gå, cykla eller åka kollektivt. Färre olyckor, bättre folkhälsa och bättre miljö, är vinster som vi inte har råd att avstå ifrån.

Agneta Persson

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown