• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Stadsutveckling

 
 

 
 

WSP medverkade på Skånes Energiting

12 juni, 2014
 

Hållbar utveckling av våra städer kräver att många olika sakägare, både privata och offentliga, arbetar tillsammans mot samma vision och mål. Detta lyftes återigen fram under veckan på två olika event där WSP deltog.

 

I tisdags var det Skånes Energiting i Malmö där WSP deltog som både föreläsare, moderator och utställare. På arenan "Smarta och hållbara städer" pratade jag om hur det internationella certifieringssystemet BREEAM Communities kan fungera som ett processverktyg för att skapa just denna samverkan mellan olika aktörer i tidiga skeden. Ett mycket centralt och viktigt krav i BREEAM Communities är att man i ett mycket tidigt skede i sitt stadsutvecklingsprojekt ska ta fram en övergripande kommunikations- och samverkansplan där det ska framgå hur och med vem man avser att föra dialog med och samverka med under projektet. Innehållet i denna plan måste självklart sedan även implementeras under projektets gång.

Det som var extra roligt på Skånes Energiting var att även de andra föreläsarna på den arean där jag föreläste, både Dagmar Gormsen från Lunds kommun och Mattias Fredriksson från Schneider Electric, lyfte fram betydelsen av ökad samverkan mellan olika aktörer för att uppnå hållbara och smarta städer. Precis som Dagmar och Mattias är jag övertygad om att ökad samverkan och dialog måste ske mellan aktörer som normalt kanske inte pratar med varandra i tidiga utvecklingsskeden för att vi ska bli riktigt innovativa och uppnå våra hållbara städer. Först när denna samverkan sker på riktigt och vi utnyttjar all den kunskap och erfarenhet som finns inom vårt samhälle tror jag vi hittar de verkligt hållbara lösningarna för framtidens städer.

Bildtext: Pågående samverkan och erfarenhetsutbyte på Skånes Energiting 2014

En viktig förutsättning för att denna samverkan och dialog ska kunna ske är självklart att den sker på ett öppet och prestigelöst sätt, även mellan företag och aktörer som normalt kanske är konkurrenter. Först när man har ett prestigelöst förhållningssätt kan man uppnå 100 % erfarenhetsutbyte. Ett bra exempel på sammanhang där WSP försöker bidra till att skapa detta prestigelösa samarbete och erfarenhetsutbyte är inom det regionala nätverket SGBC-Syd, som vi var med och initierade och startade upp för ca två år sedan. Ett av de grundläggande syftena med detta nätverk är att stärka det regionala samarbetet mellan branschens olika aktörer och skapa nya spännande erfarenhetsutbyten inom hållbart byggande. I onsdags hade nätverket ytterligare ett medlemsmöte, denna gång om cirkulär ekonomi och cradle-to-cradle. Både konsulter, materialleverantörer och kommun delade då sina erfarenheter inom det aktuella området på ett öppet och prestigelöst sätt. Jag är övertygad om att om dessa lokala och nära möten mellan branschens olika aktörer sker på ett öppet och prestigelöst sätt, vilket jag tycker de gör inom SGBC-Syd, kommer nya spännande samarbeten uppstå och skapa en hållbar utveckling av våra städer.

Bildtext: WSPs fina monter

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown