• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Klimatanpassning

 
 
 

Innan århundradets slut förutspås koldioxidnivåerna ha fördubblats jämfört med innan industrialiseringen. Därför är det viktigt att myndigheter, företag och privata utvecklare jobbar tillsammans för att göra nödvändiga anpassningar och förändringar i byggnader, infrastruktur och levnadssätt.

 
 

I takt med att städerna blir allt tätare måste vi tänka nytt och innovativt och verkligen använda både vatten och växtlighet som hjälp för att minska såväl effekterna av klimatförändringarna som belastning på klimatet. Våtmarker och gröna tak hjälper till att fördröja dagvatten vilket är mycket viktigt när vi nu vet att det blir mer regn och kraftiga skyfall i framtiden.

Ekosystemtjänstperspektivet är framtiden och en grundpelare i hållbar samhällsbyggnad. WSPs samlade kompetens bidrar till att bygga hälsosamma och attraktiva städer som inte förstör ekosystem – varken lokalt eller globalt.