• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ekosystemtjänster viktiga i stadsmiljö

I takt med att städerna blir allt tätare måste vi tänka nytt och innovativt och verkligen använda både vatten och växtlighet som hjälp för att minska såväl effekterna av klimatförändringarna som belastning på klimatet. Våtmarker och gröna tak hjälper till att fördröja dagvatten vilket är mycket viktigt när vi nu vet att det blir mer regn och kraftiga skyfall i framtiden.

 

Grönytefaktorn hjälper till i planeringen

WSP har hjälpt Stockholms stad att utveckla en modell, grönytefaktorn, ett planeringsverktyg som mäter andelen grönytor i ett bostadsområde.

WSP har hjälpt Stockholms stad att utveckla en modell, grönytefaktorn, ett planeringsverktyg som mäter andelen grönytor i ett bostadsområde. Grönytefaktorn gör det lättare att säkerställa att de naturliga systemens förmåga att fördröja och rena dagvatten och samtidigt skapa grönskande och blomstrande gårdar med ett trivsamt uteklimat beaktas i all nyproduktion.  Träd och grönska bidrar till biologisk mångfald och klimatanpassning samtidigt som det ger många sociala värden.

Grönytefaktorn har tagits fram för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Ett område med mycket stark miljöprofil. Modellen uppmuntrar till anläggande av gröna tak med olika jorddjup, takterrasser och blommande ytor utformade för att locka fjärilar och andra pollinerande insekter.  Här kommer att byggas många hus med gröna tak som suger upp vatten och fördröjer avrinning av regnvatten på ett effektivt sätt.

Marie Åslund och Daniel Larsson på WSP har även tagit fram en grönytefaktor för stadsutvecklingsprojektet Västra Roslags-Näsby på uppdrag av Täby kommun.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00