• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Mobility

 
 
 

Efterfrågan på effektiva transportsystem har ökat markant och är avgörande för framtida stadsutveckling. Det krävs integrerade lösningar för utveckling av strategier på kort, medellång och lång sikt tillsammans med transportmyndigheterna. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka begränsningar och möjligheter som finns samt socioekonomiska egenskaper och ekonomiska drivkrafter.

 

Under våren 2014 genomförs ett pilotprojekt i Stockholm som syftar till ökad framkomlighet för busstrafiken. Projektet utförs av SL, Stockholms stad och Keolis och omfattar linje 4, en stombuss som går mellan Gullmarsplan och Radiohuset.

Det är många som kämpar med att få ihop vardagspusslet. Man ska lämna och hämta ungar på dagis och skola, skjutsa till fritidsaktiviteter, handla mat och hinna i tid till arbetsmöten.