• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Snabbare bussar i Stockholm

Under våren 2014 genomförs ett pilotprojekt i Stockholm som syftar till ökad framkomlighet för busstrafiken. Projektet utförs av SL, Stockholms stad och Keolis och omfattar linje 4, en stombuss som går mellan Gullmarsplan och Radiohuset.

 

Syftet är att få busstrafiken att flyta snabbare och med mer jämna avstånd mellan bussarna. Man hoppas att fler ska välja bussen istället för bilen vilket minskar belastningen på miljön. Bland de åtgärder som nu testas på linje 4 ingår att signalregleringar har setts över, nya busskörfält har skapats och lastplatser har flyttats till sidogator. Trafikvärdar följer också med på bussarna så att påstigning även kan ske i de bakre dörrarna. Ett nytt trafikstyrningssystem prövas som innebär att bussarna kör med jämna mellanrum.

Alla dessa åtgärder – från förändringar på gatorna till förändringar för resenärerna har krävt väldigt mycket informationsåtgärder genom olika kanaler. Att kommunicera med resenärerna genom sociala medier är ett nytt sätt som prövas.

Under och efter försöket görs uppföljningar av bussarnas restider, antal resenärer, vad resenärerna tycket etc. Genom hela projektet måste allt hållas ihop, administreras och planeras. Som projektledarstöd åt Trafikkontoret (Stockholm stad) och Trafikförvaltningen (SLL) har detta varit WSPs främsta uppgift.

Pilotprojektet pågår till den 19 juni. Utvärderingen blir klar under hösten 2014 och då tar man också ställning till om några förändringar även ska ske för andra busslinjer.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown