• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Taxi till dagis?

Det är många som kämpar med att få ihop vardagspusslet. Man ska lämna och hämta ungar på dagis och skola, skjutsa till fritidsaktiviteter, handla mat och hinna i tid till arbetsmöten.

 

WSP analys och Strategi har på uppdrag av Taxi Stockholm och Energimyndigheten genomfört ett forskningsuppdrag med syftet att undersöka om det finns intresse och marknad för ett taxibolag att införa ”Smart samåkning i taxi”. Idén är att flera människor kan dela på en taxi och att man bokar den via en app i mobilen. Kostnaden per person blir då lägre jämfört med en vanlig taxiresa.

Tanken är att samåkning i en taxi kan bli ett nytt transportalternativ i framförallt storstads- och tätortsmiljöer. Tjänsten skulle underlätta för vardagspusslet samtidigt som det bidrar till minskad trängsel, minskad energianvändning samt uppfyller kundbehov som den kollektiva trafiken inte riktigt klarar. Främsta målgrupp är personer som idag använder privat bil för att ta sig till och från arbetet, skjutsa till och från barnens fritidsaktiviteter, ta sig till flygplatser och så vidare. 

WSPs resultat, som bland annat grundar sig på en marknadsanalys med webbpanel, visar att det finns ett betydande intresse för samåkning i taxi inom ramen för kollektivt resande. Bara inom Stockholm med närförort finns påvisat potential för upp mot 10 miljoner samåkningsresor per år.  Projektet har också tydligt visat att det finns utrymme för trafikutövaren att skapa en bärande affärsmodell liksom att ett bokningsförfarande via appar i smarta telefoner och med automatiserad samplanering i befintligt trafikledningssystem är fullt möjlig med dagens teknik.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown