• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Höga hållbarhetsambitioner i Östersund

Östersund är på gång att utveckla den hållbara stadsdelen Storsjö Strand i bästa läge i direkt anslutning till Östersunds centrum. Med medel från Delegationen för hållbara städer har en konsultgrupp under två års tid tagit fram dels ett hållbarhetsprogram som är baserat på certifieringssystemet BREEAM Communities, dels ett gestaltningsprogram. Konsultgruppen från Sweco, White, Arken arkitekter och WSP har arbetat nyskapande tillsammans och på många sätt kommit längre än något annat stadsutvecklingsprojekt med hållbarhetsambitioner.

 

Bildtext: Den nya stadsdelen ska bli ett unikt bostadsområde med mötesplatser och parkområden. Storsjö Strand kommer att inrymma ca 800 lägenheter samt caféer, restauranger och kontor.

Från WSP är det Fredrik Frensborg, Analys & Strategi, som bland annat har ansvarat för samverkansprocessen med alla de olika parter som ska gilla läget i ett så här pass stort utvecklingsprojekt.

Huvuduppdraget för konsultgruppen är nu avslutat och det är med stolthet som Fredrik ser att det finns ett stort intresse av att bygga på Storsjö Strand även utifrån de krävande premisser som gäller i hållbarhetsprogrammet – redan nu har två byggherrar skrivit avtal med kommunen. Östersunds kommun har glädjande nog valt att gå vidare med WSP som huvudkonsult för den fortsatta processen med Storsjö Strand. Fredrik Frensborg kommer att ansvara både för hållbarhetsamordningen och för den fortsatta samverkansproessen i projektet.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown