• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Stadsutveckling

 
 
 

Städer och regioner befinner sig ständigt i förnyelse- och förändringsprocesser. Nya förutsättningar skapas hela tiden i såväl staden som i omvärlden. Hållbar stadsutveckling ger en bra plattform och goda förutsättningar för växande samhällen att skapa en hållbar livsstil.

 
 

Att öka cykeltrafiken ingår i riksdagens och många kommuners transportpolitiska mål. Lite oväntat finns ett av de viktigaste verktygen för att nå det målet vid cyklistens slutdestination. En studie av WSP visar att tillgången till cykelparkering spelar en viktig roll när man ska få fler att cykla.

WSP har många uppdrag för Norra Djurgårdsstaden. Under de närmaste åren kommer stadsdelen att växa fram i Hjorthagen, Stockholm. 5 000 nya bostäder planeras samt affärer, service och kommersiella lokaler. Målet är en miljöstadsdel i världsklass.