• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Att mäta är att veta

Kunskap om flöde och tryck i VA-ledningssystemen är väsentligt för all hantering. Med rätt mätmetod, utrustning och erfarenhet får man underlag för bedömning av systemens kondition eller indata till dimensionering och modellering. Med förmodade klimatförändringar kommer också ett stort behov av att kunna göra mätningar och kapacitetsanalyser.

 

WSP har lång erfarenhet av denna typ av mätningar och förfogar över den allra senaste mättekniken på marknaden.

Våra mätningar ger mycket noggranna resultat och flertalet av våra flödesmätare kan dessutom övervakas både av oss själva och våra kunder via ett webgränssnitt.

WSP utför följande typer av mätningar:

  • Flödes- och nivåmätning i spill- och dagvattensystem samt mindre vattendrag med korskorrelationsmätning. Montage sker i nedstigningsbrunnar.
  • Flödesmätning i vattenlednings- och tryckavloppsystem med ”clamp-on” teknik vilket innebär att flödesprocessen inte behöver avbrytas för installation.
  • Nederbördsmätning med högupplösta mätare och loggers.
  • Tryckmätning i vattenledningsnät.
  • Drifttidsmätning på pumpar.

Flera av mätmetoderna används ofta samtidigt, till exempel är nederbördsmätning av stor vikt för att kunna analysera flödesmätningar i avloppsystem rätt. Likaså är det en fördel att komplettera tryckmätningar i vattenledningsnät med flödesmätning i detsamma. Ofta krävs det långa mätserier för att få tillräckligt med data och våra mätare har alla stor kapacitet.

Uppdragen utförs framförallt åt kommuner men även andra offentliga beställare och industriföretag.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown