• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Porlande bäck istället för kulvert

Det är något speciellt med vatten. Vare sig det handlar om brusande havsvågor, en lugn liten insjö eller en porlande bäck så tycks de allra flesta människor uppskatta att se och lyssna till vatten.

 

Det har man tagit fasta på i Umeå när man skapade det så kallade stråket – ett område som binder samman resecentrum med Universitetet och Universitetssjukhuset. Hela projektet, som kostade ca 90 miljoner, omfattade en ny bussgata, nya trafiklösningar för ambulansinfart, terminaler för tåg- och busstrafik samt kommunikationsstråk för gående och cyklister.

På ytorna som ”blev över” ville Eva Henriksson och hennes kollegor på WSP skapa en attraktiv parkmiljö med sittplatser för besökare i området. Flera fickparker med olika gestaltningsmäsiga teman skapades för vila, väntan och samvaro. För att miljön skulle bli så trevlig som möjligt ville man ha vatten som både syntes och hördes.

– Tidigare delvis kulverterat dagvatten lyftes upp i ytan, skapade en damm i granit och en porlande bäck i den fickpark som idag är den mest besökta i området, berättar Eva. Ofta vill man ha öppna våtmarker för att få en naturlig rening av dagvattnet. Men i det här fallet handlade det mer om att skapa en trivsam miljö för besökare i området. Därför har vi också lagt ned mycket omsorg om växtligheten i parkerna för att utnyttja lokalklimatiska skillnader och skapa fina årstidsvariationer. Vattnet drar till sig fåglar som också ökar trivseln. I sjukhusests absoluta närhet har tillgänglighet varit centralt och vattnet kan upplevas på nära håll även om besökaren till exempel sitter i rullstol.

Hela det omfattande infrastrukturprojektet var ett samarbeta mellan Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet.  WSP deltog i projekteringen med konsulter från trafik, landskap, geoteknik, VA, fjärrvärme, belysning, bygg och projektledning.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown