• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Att jobba på WSP

 
 
 

 

"WSPs storlek som företag gör det möjligt att jobba med de stora, spännande och komplexa projekten."

" WSP skapar möjligheter till utbildning och utveckling, bland annat genom de projekt och de roller man arbetar inom. Jag gillar även kompetensbredden inom företaget och variationsrikedomen i projekten. Från att jobba med att bygga en stenbro på ett slottsområde till att vara en del av uppförandet av Tele2 Arena eller uppgraderingen av tunnelbanans Röda linje."

"Det bästa med att jobba på WSP är att man får möjlighet att jobba med olika typer av uppdrag i olika skeden. Ett stort företag erbjuder också många kollegor inom samma teknikområde."