• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Johan jobbar med förorenade områden och byggnader

"Det absolut bästa med WSP är friheten att styra sin egna tid och att det är stor variation i arbetsuppgifter."

 

Johan Eldin jobbar på WSP Environmental i Stockholm. Han har en magisterexamen i miljöteknik från Mälardalens högskolan. Efter examen har Johan drivit eget företag, jobbat på Länsstyrelsen i Örebro med förorenda områden och handläggning av tillsynsfrågor. Han var även uppdragsledare och handläggare på Structor Miljö teknik innan han började på WSP 2011.

Varför ville du börja jobba på WSP?

Anledningen att jag började på WSP är att jag med större framgång kunde styra mitt egna arbete än vad jag tidigare gjort. Det absolut bästa med WSP är friheten att styra sin egna tid och att det är stor variation i arbetsuppgifter.

Hur ser ditt arbete ut på WSP?

Inom WSP arbetar jag med förorenade områden/byggnader.  Ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna består allt från provtagning av jord/byggnadsmaterial, rivningsinventeringar, rapportskrivning av olika slag till att sitta som miljösakkunnig i en beställarorganisation. En hel del möten med både beställare och tillsynsmyndigheter är också vanligt. Samtliga uppdrag är i projektform av olika slag

Exempel på roliga projekt du varit delaktig i?

Just nu pågår ett projekt med att nedmontera kalklinbanan mellan Vingåker och Köping. Linbanan är dryga 4 mil lång och uppförd 1939-1940 och jag har utfört provtagning på bl a ca 25 betongstolpar på olika höjder mellan 1,5m-15m.

Inget liknande projekt har genomförts i Sverige med en så lång streckad linbana, så jag har själv fått tagit fram metodiken för hur prover skall uttas samt förankrat detta med beställare och tillsynsmyndighet.

Andra intressanta projekt på ”hemmaplan” just nu är att jag sitter med som miljösakkunnig i nya badhuset och Multiarenan som byggs i Eskilstuna. Är även här delaktig att åtgärda en vinyklkloridförorening i området alldeles mellan badhuset och Eskilstunaån så att det vid schakt inför anläggandet av en strandpromenad inte skall innebära förhöjda arbetsmiljörisker för entreprenören.

Ytterligare ett mycket intressant projekt var porgasmätning av klorerade ämnen i källaren på en strömlös byggnad, ett fd slakteri. Provtagningen ägde rum i totalt mörker så det krävdes medsläp av pannlampa och elverk för att kunna utföra provtagningen. Samtidigt som provtagningen ägde rum övade polisen skarpskytte i mörker på våningen ovanför.

Vilka skäl att  välja WSP skulle du ge till någon som söker jobb?

WSP är ett stort internationellt bolag. Det finns utryerme för utlandstjänst om man är intresserad av detta. Vidare satsas det även på kompetensutveckling vilket ju är till fördel genom hela ens egna karriär.

Du får som anställd på WSP tillgång till ett stort internt nätverk där du lätt kan komma i kontakt med erfarna kollegor som kan hjälpa dig när du stöter på svåra uppgifter i dina egna projekt.