• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Peter jobbar som uppdragsansvarig inom byggkonstruktion

"WSPs storlek som företag gör det möjligt att jobba med de stora, spännande och komplexa projekten."

 

Peter Högberg jobbar på WSP Byggprojektering i Kalmar. Han är utbildad civilingenjör inom väg och vatten på Chalmers med inriktning konstruktion och tog examen år 2007. Därefter började han jobba som konstruktör på ELU i Göteborg där han arbetade med sjukhus, ombyggnadsprojekt och industri.

Varför ville du börja jobba på WSP?

Jag och min flickvän valde att flytta från Göteborg till Kalmar våren 2012 och när jag sökte av marknaden så var WSP det självklara valet. Detta mycket på grund av att WSP är stora och har ett bra samarbete mellan övriga kontor i landet vilket möjliggör att ett mindre kontor kan projektera större projekt och ta hjälp av andra kontor och vice versa.

Hur ser ditt arbete ut på WSP?

Jag arbetar som uppdragsansvarig inom byggkonstruktion. Under en arbetsdag jobbar jag främst med att styra projekt och ta fram underlag till övriga i vår grupp. Det blir en del möten och administration men det jag tycker är roligast är att få grotta ned mig i detaljer och beräkningar.

Kan du ge några exempel på roliga projekt du varit delaktig i?

De roliga projekten är oftast de som är komplexa. Mitt senaste projekt var en stor ombyggnation av en industri i Emmaboda, Xylem. Där ville vår beställare installera tunga maskiner på den andra våningen i byggnaden. Lasterna var stora både i tryck och drag vilket krävde pålning och bergförankring samtidigt som bjälklaget i den andra våningen inte fick belastas, som sagt komplext.

Vilka skäl till att välja WSP skulle du ge någon som söker jobb?

Det viktigaste jag tycker är att du ska trivas på ditt arbete och därför tycker jag WSP är ett bra företag som lägger stor vikt i trivsel. Samarbetet och hjälpsamheten till arbetskamrater på kontoret och mellan de olika kontoren gör att det alltid finns någon att fråga och bolla idéer med. WSPs storlek som företag gör också att du får möjlighet att jobba med de stora, spännande och komplexa projekten.