• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Sanna jobbar med geoteknik

"Det bästa med att jobba på WSP är att man får möjlighet att jobba med olika typer av uppdrag i olika skeden. Ett stort företag erbjuder också många kollegor inom samma teknikområde."

 

Sanna Samuelsson jobbar på WSP Samhällsbyggnad i Stockholm. Hon är utbildad Civilingenjör från KTH inom väg-och vattenbyggnad och tog examen 2003. Sedan dess har hon spenderat den mesta av sin yrkesverksamma tid på WSP.

Varför ville du börja jobba på WSP?

- Jag gjorde sommarpraktik på WSP år 2002 och praktiken ledde till att jag även gjorde examensarbetet här. Eftersom jag fick intressanta arbetsuppgifter under praktiken valde jag att fortsätta arbeta här när frågan kom efter utfört examensarbete. Jag började på avdelningen för vattenbyggnad och var där i tre år innan jag kom in på avdelningen för geoteknik. Efter en snabbt år på Sweco mellan 2008 och 2009 och jobb inom vattenkraft  återvände jag till WSP och har fortsatt att jobba inom  geoteknik sedan dess.

- Det bästa med att jobba på WSP är att man får möjlighet att jobba med olika typer av uppdrag i olika skeden. Ett stort företag erbjuder också många kollegor inom samma teknikområde.

Hur ser ditt jobb ut på WSP?

- Jag jobbar i uppdrag av varierande storlek och i olika skeden. Vi utför geotekniska undersökningar vars resultat används som underlag för beräkningar och bedömning om eventuella åtgärder är nödvändiga för det som ska byggas. Vi beskriver de geotekniska förutsättningarna i mängdförteckningar eller PM.

Exempel på roliga projekt du varit delaktig i?

  • Hagastaden, Exploateringskontoret: Upprättande av bygghandling för planerade gator.
  • Gillingeområdet, Vallentuna kommun: Översiktlig hydrologisk och geologisk studie. Förstudie till fördjupad översiktsplan.

Vilka skäl att  välja WSP skulle du ge till någon som söker jobb?

  • Trevliga kollegor.
  • Bra samarbete med andra teknikområden.
  • Roliga och utveckande uppdrag.