• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

 
 
 

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Fastighetsteknik

Fastighetsteknik
 
 • Statusbesiktningar och underhållsplaner

  Fastighetsunderhåll är åtgärder som behövs för att planera en fastighets ekonomi, samt upprätthålla funktion och tekniska standard.
 • Byggnadsfysik

  Byggnadsfysik sammanfattar kunskaper om hur man utformar bra byggnader med tillhörande installationer och byggnadsdelar för att klara krav på låg energianvändning, solskydd, värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet.
 • Due Diligence Fastigheter

  Inför fastighetstransaktioner krävs ofta komplexa och omfattande undersökningar för att bedöma de risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll. Ett antal olika rådgivare kan krävas för att säkerställa att transaktionens alla aspekter har utvärderats. Med WSP kan du vara säker på att alla tekniska och miljömässiga aspekter hanteras av en och samma rådgivare.