• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Karriärutveckling

Hos oss kan du satsa på en expertkarriär inom ditt område eller ägna dig åt uppdragsledning och ta ansvar för allt större och mer komplexa projekt. Några väljer en också en chefskarriär eller att utvecklas på marknadssidan.

 

En stor del av utvecklingen för dig som konsult sker i de uppdrag du deltar i och de erfarenheter du skaffar dig på vägen. Men vi tror också att en kontinuerlig utveckling och utbildning är en viktig del för framgången för oss som företag och för dig som individ. Som anställd på WSP har du tillgång till en rad nätverk och utbildningar, både i Sverige och utomlands. 

WSP University


WSP University är vår utbildningsverksamhet för anställda, där vi har samlat olika utbildningar och kurser. Kurserna erbjuds som lärarledda externt eller internt kurser, videofilmer, kursböcker eller e-learning.

 
Talent Management


Vi arbetar globalt med Talent Management för att identifiera och stötta framtidens talanger i deras utveckling. I våra Development Centres ägnar deltagarna två dagar åt tester och reflektion kring personliga styrkor och förbättringsområden och detta mynnar ut i en personlig utvecklingsplan. Här identifierar vi även de talanger som har möjlighet och motivation att bli framtidens nyckelpersoner.

 

 

Nätverk för hållbar samhällsutveckling


Som anställd på WSP får du tillgång till företagets nätverk för hållbar samhällsutveckling. Nätverket är öppet för alla medarbetare och syftet är att skapa nya kontakter och dela kunskap inom hållbar samhällsutveckling.

 
Karriärutvecklingsprogram


WSPs karriärutvecklingsprogram, Nordic Taskforce, är ett program för unga lovande medarbetare mellan 20 och 34 år. Gruppen får varje år ett uppdrag från ledningsgruppen att belysa en viktig fråga ur olika synvinklar. Under två år får medlemmarna i programmet lära sig mer om att leda medarbetare, arbeta i olika kulturer, leda projekt, hålla presentationer, hantera anbud och avtal samt ekonomistyrning. Som ett extra stöd får alla deltagare en coach under sin tid i Nordic Taskforce.

 
Introduktionsprogram för nyexade


Varje år får tio nyutexaminerad studenter chansen att delta i WSPs internationella introduktionsprogram. Här ingår en individuellt anpassad utvecklingsplan kopplad både till WSP i Sverige och WSP utomlands. En handledare guidar varje student i sin personliga utveckling och en mentor hjälper studenten tekniskt. De studenterna som väljs får sex månaders provanställning där även utlandsuppdrag ingår. Programmet görs inom ramen för affärsområdena Samhällsbyggnad och Byggprojektering.

 
Hållbarhetsmentorer

WSP har ett omvänt mentorsprogram där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill blir mer uppdaterade och samtidigt stötta yngre i branschen. Samarbetet leder till ökad samverkan mellan olika enheter och ett kunskapsutbyte som gynnar hela företaget.