• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Möt våra medarbetare

WSP har vuxit snabbt - men vi har behållit det lilla företagets möjligheter till nytänkande och personligt engagemang. Här berättar några av våra medarbetare varför de valt att arbeta på WSP.

 

Patrik Lidgren tog civilingenjörsexamen från Chalmers 2007, med inriktning väg och vatten. Efter två år på Ramböll tog han steget till WSP – först i Göteborg och sedermera i Umeå, där han idag jobbar som uppdragsansvarig för stora tunnelprojekt i Stockholm, t.ex. Citybanan och Slussens nya bussterminal.

Erik Bellander blev anställd på dåvarande Sjölanders (idag WSP Sverige) direkt efter gymnasiet, 4-årig teknisk linje på Åsö Gymnasium i Stockholm. Han började som biträdande konstruktör och har sedan dess gjort karriär inom WSP som konstruktör, uppdragsansvarig och gruppchef. Idag är han avdelningschef för Elteknik i Stockholm, med närmare 80 medarbetare i sin avdelning.

Sara Rahnamoon är 30 år och utbildad högskoleingenjör från KTH, med inriktning maskinteknik och med en magisterexamen i logistik. Efter studierna blev det först en kortare tid som projektkoordinator på Trafikförvaltningen, där hon jobbade med det nya trafikstyrningssystemet i programmet för uppgradering Röda linjen. Därefter landade hon på WSP, där det första uppdraget blev som teknikansvarig på tunnelbanans nya Gula linje, där WSP är generalkonsult.

Johan Scheuer tog sin civilingenjörsexamen från Chalmers 1998, med inriktning ljud och vibrationer. Efter ett antal år i Skåneregionen på mindre företag som Ingemansson och Active Control, och som industridoktorand på Blekinge Tekniska Högskola, landade han till slut på WSP.