• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Framtidsstipendium

 

Sedan 2015 delar WSP årligen ut WSPs Framtidsstipendium, vars syfte är att bidra till ökad inspiration och kreativitet på svenska universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsutveckling, teknik och miljö. Stipendiet utses via en casetävling vid namn 100H, där studenter från Sveriges högskolor och universitet gör upp genom att inom 100 timmar försöka leverera den bästa lösningen på ett givet case.

All info om tävlingen finns på wspgroup.se/100H

WSPs Framtidsstipendium 2016

I tuff konkurrens vann Simon Broomé och Anton Renström, civilingenjörsstudenter på Karlstads universitet, WSPs Framtidsstipendium 2016.

Juryns motivering löd: ”En väl genomtänkt och genomarbetad idé som har tydlig potential för att kunna genomföras konkret, och som ligger i linje med många av de dagsaktuella dilemman som vi tampas med i Sverige idag. Lösningen är såväl kreativ som väl faktaunderbyggd och är ett utmärkt exempel på ett innovativt integrationsprojekt som skulle kunna gynna både nyanlända och etablerade svenskar. Idén har dessutom tydliga mervärden vad gäller hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.”

WSPs Framtidsstipendium 2015

2015 års Framtidsstipendiater var Frida Bard och Madeleine Larsson som med sitt bidrag ”Housematch” vann tävlingen 100H år 2015.

Juryns motivering: ”En snygg och modern lösning som genom att presentera en serie olika tankar och idéer åskådliggör hur den digitala revolutionen påverkar i princip allt. Lösningen adresserar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – och tar på ett relevant sätt i beaktning människors känslor som en drivkraft. Mycket väl genomarbetat, med tydliga idéer.”

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown